Családi Honlap

A Szentkláray család története

Schernhardt János és a miniszter
A családi legendárium szerint a szentendrei pék fia Schernhardt János (1862-1935) a pesti jogi egyetem hallgatója olyan kíváló kíváló eredménnyel végezte tanulmányait, hogy még az egyetem vezetői is elismeréssel figyelték a fiatal diák eredményeit.
Doktorátusának megszerzését követően az egyetem rektora, aki bizonyára jó kapcsolatban lehetett Szilágyi Dezsővel (1889-1895 igazságügyi miniszter), beajánlotta neki az ifjú Schernhardtot. A szabadelvű miniszter magához kérette őt és fogalmazói állást ajánlott neki a vegyes lakosságú Nagykikindán. Tette ezt azért, mert tudta, hogy az ifjú szentendrei jogász kíválóan beszéli a szentendrei szerbek nyelvét és ezen kívül anyanyelvi szinten tud németül és magyarul is. A miniszter szándékai szerint a fiatal kolléga a kikindai városi bíróságon anyanyelvükön lesz képes eljárni mindhárom ottélő nemzetiség peres ügyeinek intézésekor.
Ez a történet kíválóan mutatja a Monarhia magyarországi részének államigazgatási gyakorlatát és élő cáfolata mindazoknak a vádaknak, amiket az utódállamok oly gyakran ragasztanak annak nemzetiségi politikájára.
MS1930Opi

Az ifjú bírósági fogalmazó pedig szépen haladt a városi bíróság ranglétráján egészen a megbecsült bírói posztig. Útjain a bíróságra és vissza rendszeresen elhaladt a közeli Valovics ház előtt, ahol az ablakban gyakran megpillathatta az utca forgalmát nézegető házi lányokat is. Hamarosan meg is nősült és a szerb Valovics Helént vette feleségül. Gyermekeik Emil, Olga és János ott születtek Nagykikindán.
Hogy nemcsak az egyetemen mutatott kíváló képességeket, hanem a nagykikindai bíróként is, azt misem bizonyítja jobban, hogy a trianoni békeszerződés után megalakult délszláv királyság őt kérte fel a belgrádi kúria megalakítására. Miután ezt nem vállalta és a megkívánt esküt sem tette le az új államra, ezekután 48 órát és egy vagont kapott a város és az ország elhagyására. Emil fia ekkor Nemzeti Hadseregben szolgált, János egyetemi hallgató volt a pesti orvoskaron.
MS1931Opi

Nehéz vagonlakó időszak után Pesten álláshoz jutott és megbcsült kúriai bíróként vonulhatott nyugállományba Budapesten.