Családi Honlap

A Szentkláray család története
FRANZ DOMINIK HILBERT

prágai lakós részére nemesség adományozása „von Schüttelsberg”
nemesi előnévvelMi, Mária Therezia,

ezzel a levéllel hozzuk nyilvánosságra és mindenki tudomására, hogy a hatalmas Isten gondoskodása által királyi és főhercegi méltóságainkra és leszármazottainkra ruházott hatalommal élve, mindazoknak, akiknek eleik és maguk, a királyi és főhercegi házunk iránti hűséges alattvalói szolgálataikat kiválóan és magas színvonalon tanúsították, jó magatartásuk, nemesi tetteik és élet-bizonyságuk következményeként, azok elismeréseként nemesi jogokat adományozunk.

Ahogyan a mi kedves hívünk és hűséges barátunk,
Franz Dominik Hilbert, királyi városunkban, Prágában felterjesztette:
Édesapja, Ferdinánd Hilbert, aki elsősorban híres volt a kör-geometriai bizonyításai miatt, Bőhmiában és Olaszországban szolgálta házunkat, és aki a legutóbbi török-háborúban hűséggel harcolt mérnök-kapitányi rangban, a háborúkban szerzett számos súlyos sebesülése és tartós fogsága következtében 1737-ben elhunyt.
Nem kevésbé testvére, Anton Hilbert, aki a legutóbbi olaszországi hadjáratban a tüzérségnél szolgált, és az ebben a háborúban szerzett sebesüléseibe belehalt.
További testvére, Matheus Hilbert még életben van, és szintén a tüzérségnél szolgál.
Ő, a kérvényező maga, mezőgazdasági tudományokat szerzett, ezeket szolgálatra ajánlja legjobb tudása és képességei szerint.

Jól átgondolt bátorságból, jó tanácsok szerint és helyes meggyőződésből, valamint királyi és főhercegi hatalmunkból
Franz Dominik Hilbertet, és minden férfi és női leszármazottját nemesi fokozatba emeljük és elismerjük, egyúttal szent királyi birodalmunk valamennyi királyi és főhercegi országában nemesi szülöttnek jelentjük ki, és számára a „von Schüttelsberg” nemesi előnevet és az alant leírt nemesi címert adományozzuk.

( igen bonyolult címerleírás )

A továbbiakban rendkívül részletes és körülményes megfogal-
mazású szövegrész következik, melynek lényege a következő:

Kijelentjük és elrendeljük, hogy Franz Dominik Hilbert élete és üzleti tevékenységei során, valamint összes leszármazottjai nemesi címüket és címerüket viselni jogosultak.

Egyúttal felhívjuk szent királyi birodalmunk minden fő- és köznemesét, lovagját és tisztségviselőjét, hogy ezt a nemest és címerét elismerjék, és tiszteletben tartsák. Ellenkező esetben kegyvesztéssel és súlyos büntetéssel kell számolniuk.Kelt: Bécsben, 1769. november 4-én.