Családi Honlap

A Szentkláray család története

A MEHLSCHMIDTEKA kezdetről


Darkehmen
Kis kelet-poroszországi város, viszontagságos történelmű vidéken. A 20. század végén a Balti tenger partján fekvő, Oroszországhoz tartozó, attól földrajzilag elkülönülő tartomány, úgynevezett enklávé, amelynek fővárosa Kaliningrád, eredeti nevén Königsberg. Königsbergtől 99 km-re keletre fekszik Darkehmen az Angerapp folyó partján. A történelmi fordulatok során a folyó nevét is viselte, valamint az Ozersk és Ozyorsk neveket is kapta az orosz és lengyel környezet miatt.

M1725_Mehlschmidt_eredet
A családi hagyomány szerint az 1725. évben. Mehlschmidt nevű ősünk innen indult el inasévei letöltése után valcolni, azaz hetedhét ország ellen vándorló iparosként tapasztalatokat gyűjteni a mestervizsgához. Figyelemre méltó, hogy Darkehmentől keletre további 37 km-re egy Mehlkehmen (Birkenmühle) nevű városka van, aminek a neve talán vonatkozásban állhat a családunk nevével. Poroszországon, meg a Lengyel Királyságon vándorolva juthatott el Csehországba, ami már a Habsburg birodalomhoz tartozott, és így érkezett Magyarországra 1725-ben. A tímárságra kiválóan alkalmas vizek városában, Tatán telepedett meg. A tímárok céhmesterének, Hoffmannak a lányát vette feleségül, és a házasságból sok gyerek származott. [Mehlschmidt Franci néni hagyományemléke 2006-ban. – d.cs.]. A tímár mesterséget a család megtartotta. Az anyakönyvi iratokban szereplő megnevezés ezt jelenti.
Erich Mehlschmidt Toni Lögtersnek 1985-ben írt leveléből:
Nach den napoleonischen Wirren kam unser vaeterlicher Urgrossvater Mehlschmidt, Rothgerber (so steht es in den evangelischen Kirchenbuerchern) aus Darkehmen in Ostpreussen mit seinen 5 Kindern irgendwie nach Ungarn. Zwei davon Franz und Ludwig gingen dann nach Prag und gruendeten dort im Jahre 1827 die Weissgerberei FRANZ MEHLSCHMIDT – und dieser Franz war Dein und mein Grossvater vaeterlicherseits.
Julius (Gyula) ging nach Totis (Tata-Tovaros) gruendete dort eine Lohrgerberei, seine Schwester Lina ging mit ihm und heiratete spaeter dort einen Herrn Michl – die iegendwie so etwas wie ein Delikatessengeschaeft hatten. Der Juengste Josef wurde Apotheker und ging nach Raab (Gyoer) und dies war mein Grossvater muetterlicherseits.
Megjegyzések: Mehlschmidt Erich a levelet unokatestvérének, Mehlschmidt Antóniának írta. Hiteles adatok szólnak a napóleoni zavargásokat lényegesen megelőző letelepedésre. A vándorlás 5 gyerekkel valószínűtlen. Későbbi leszármazója volt a Prágába költöző Ludwig és Franz, aki valóban a nagyapja volt Erichnek és Antóniának. [d.cs.]
Tata
Bőrgyárat alapítottak 1780-ban (Mehlschmidt József ?). Egy fennmaradt régi újsághirdetés:

MEHLSCHMIDT GYULA örökösei TATA-TÓVÁROS (Alapíttatott 1780-ban)
Elvállal kikészítésre és festésre szarvas-, őz-, és
dámvadbőröket, kesztyű-, bőrruha- és bútorbőrre,
valamint vaddisznó-, róka-, vadmacska-, és egyéb
állati bőröket szőrmére molymentes készítésben.
Borjú-, kecske-, kutyabőröket boxra és chevrauxra.
Nagy r a k t á r mindennemű készbőrben
B ő r g y á r és f e s t é s

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi. Komárom megye (1907) c. kötetből:
A bőrkikészítés Komárom vármegye területén a legrégibb időktől fogva Tatatóváros ban virágzik, és a bőr feldolgozásával is számos kisiparos foglalkozik. Már az 1775-ki népszámlálás adatai szerint is 119 komárommegyei lakos csizmadiamesterséggel foglalkozott…
Tatatóvárosban két bőrgyár van. A régebbi Mehlschmidt Gyula örökösei bőrgyára, melyben fehér kesztyűhöz való glacé-bőrök készülnek; feldolgoznak még szarvas- és szőrmésbőröket. A másik gyár újabb keletű és gőzüzemre csak 1904-ben rendezték be. Leopold Gyula tulajdona… (237. o.)
[A vármegye fontosabb ipartelepeinek adatai: …]
Mehlschmidt Gyula örökösei bőr- és bőrfestő gyára Tatán. Alapította Mehlschmidt Ferencz. A gyár területe 1683 m2. Áll három épületből; hajtóereje egy 24 lóerejű gőzgép. A munkások száma 25, valamennyi férfi. A gyár évenként 300 000 korona értékű kész árút termel. Különlegessége finom kesztyűbőr. Piacza az egész ország, kiviteli piacza Ausztria Csehország és Németország. (243. o.)
[Nagyobb szőlőbirtokok:]
…Michl István, Tatatóváros (193. o.)
Valószínűleg azonos Mehlschmidt Paulina (Lina 1847-1931.) fiával, aki 1868-ban született.

Nachkommen von Első Mehlschmidt


1 Első Mehlschmidt
+Hoffman
2 Josephus Mehlschmidt
+Theresia Pirger
3 József Mehlschmidt 1755 -
4 Ferenc Mehlschmidt 1802 - 1881
+Katharina Aughofer 1809 -
5 Maria Christina Mehlschmidt 1834 -
5 Franz Rudolph Mehlschmidt 1836 -
5 Sidonia Theresia Mehlschmidt 1837 -
5 Franziska Hermina Mehlschmidt 1839 -
5 Julius Mehlschmidt 1843 -
+Adelheid Pokorny
5 Ferenc Mehlschmidt 1846 - 1918
+Ottilia Falk
5 Paulina Christina Mehlschmidt 1847 - 1928
+Robert Michl 1832 - 1889
5 Károly Mehlschmidt 1848 -
5 József Károly Mehlschmidt 1849 - 1929
+Rozália Jankovics 1859 - 1936
5 Lajos Mehlschmidt 1852 - 1923
+Ottilia Mehlschmidt 1864 -
5 Szidónia Mehlschmidt 1855 -
+Gottfried Aughofer
4 József Mehlschmidt 1806 -
+Francisca Hecht 1815 –Mehlschmidt József
(1755. február 26.-) [3.gen.]

A tatai keresztelési anyakönyvben Mensis September 1802 oldalán a negyedik sorban Die 27. – 1802 keltezéssel Franciscus után a megkeresztelt atyjaként Josephus Melschmid alitarius, Catholicus, és anyjaként Theresia Pirger … cath. bejegyzés olvasható. A tatai anyakönyvi fénymásolatokat Moré Máté (Németország) szerezte be. A tatai anyakönyvvezetőknek néha nehézséget okozott a német eredetű nevek leírása.
Gyerekeik: Ferenc (1802)
József (1806)

Mehlschmidt Ferenc
és gyermekei

Mehlschmidt Ferenc [1] [4.gen.]
(1802. február 27. Tata -)
Mehlschmidt József és Pirger Terézia gyermeke. Az 1991. évi budapesti Mehlschmidt Találkozóra készített családfa kiinduló őse. A családfa anyagát Wolf-Dieter Melzer neje Brigitta Boss (Köln) és Szentkláray Balázs felesége Probáld Éva dr. (Budapest) gyűjtötték össze. Az 1991-ben adott kódokat […] jelöli, a követhetőség érdekében. Mehlschmidt Ferenc József (1881-1969) emlékezetből vázlatot rajzolt családjáról 1949-ben, amit ötven év múlva Dékány Csaba megtalált. Az eltérések nem mindig magyarázhatók, de ezen a halálozási évek is fel vannak jegyezve. Mehlschmidt Ferenc meghalt 1881. október 28.-án.
Házasságot kötött 1832. augusztus 23.-án, felesége Aughofer Katharina. (esetleg Anghofernek is olvasható, írták két f betűvel is) Született 1809. november 11-én Zircen, meghalt 1874. július 15.-én. (1991-es családfa). A Vasárnapi Újság 1854-1860 –as kötetéből: Tatában Anghofer Adolf fürdőintézetet nyitott. A derék bérlő az intézet kényelmes és czélszerü felszerelése iránti ígérete mellett a szellemi élvezetekről sem akar megfeledkezni, miért is nemcsak több lapot járatni, hanem fürdői könyvtárt is szándékozik fölállítani. „Anghofer” név szerepel a Kelet-Poroszországi származású salzburgiak névjegyzékében is. Gyermekeik : Maria Christina, Franz Rudolph, Sidonia Theresia, Franziska Hermina, Julius, Ferenc, Paulina Christina, Károly, József Károly, Szidónia, Lajos.

*

Mehlschmidt Maria Christina [5.gen.]
(1834. szeptember 07.-)
Az 1949-es vázlatban és az 1991. évi családfában nem szerepel. Az anyakönyvben Maria Christina, szülei: Franciscus Molchschmid és Catharina Auchhoffer Tóváros. A keresztszülők Franciscus (Ruisz?) ispany et R…Christina (T.akv.-MM)

Mehlschmidt Franz Rudolph [5.gen.]
(1836. július 18.-)
Franciscus Seraphicus Rudolphicus születése1836. 7.18. napján van bejegyezve a kereszteltek anyakönyvébe, Franciscus Mehlschmidt Aluterius magister (bőrös tímár mester) és Catharina Aukhofer gyermekeként. Lakhelyük Tóváros. A keresztszülők nem olvashatók. Az 1949-es vázlaton nem szerepel, 1991-ben ennyi: Franz Mehlschmidt meghalt 1908.-ban.
Mehlschmidt Sidonia Theresia [5.gen.]
(1837. október 17.-)
A tatai kereszteltek anyakönyvében 1937. október 17.-i dátummal van bejegyezve Sidonia Theresi, Melsmid Ferincziskus festő és Angkoffer Kati hütvösse szülők gyermeke. Tóváros lakosai. A keresztszülők: Ruisz Ferenc Ispány és Tini hütvösse.
A tatai házassági anyakönyvben:
Andreas Korbély medicus C. R. Districtus Rigodensis(?) in com. Veszprém, filius Andreas Korbély fullovis(?) mag. Et uxoris (és felesége) Annae Bélik, R. C. – Sidonia Melschmidt, filia Francisca Melschmidt alutorii mag. et uxoris Catharinae Aughofer,… házasságkötése 1857 október 19-én van bejegyezve. A vőlegény 27 éves Tata-Tóváros és Ugod (Veszprém vm.) illetőségű, a menyasszony 19 éves Tata-Tóváros 261. alatti lakos. A tanúk nem olvashatók. (T.akv.-MM) Az 1949-es és 1991-es családfán nem szerepel.

Mehlschmidt Franziska Hermina [5.gen.]
(1839. április 09.-)
Szülei: Mehlschmidt Ferencz Tímár mester és Aughoffer Katalin hütvös társa, Tóváros. Keresztszülők: Ruisz Ferencz Ispán és Rom… Kristina hütvöse ésIda leányja. (T.akv.-MM) Az Aughoffer név még előfordul a lapon.

Mehlschmidt Julius (Gyula) [12] [5.gen.]
(1843. október 22.-)
A tatai kereszteltek anyakönyvében1843. október 22.-i dátummal van bejegyezve Gyula Imre Melschmid Ferencz fejér tímár és Auhofer Kata nője gyermekeként, akik Tóváros lakosai. A keresztszülők. Roisz Ferencz ispán és Ro… nője. Az 1991-es családfa jelzi.
Heiratsurkunde. Pfarramt Reindorf, Wien 101/XV Nr.1875/83. Der Mehlschmidt Julius Emmerich, lederfabrikant, kath., led., Wonhaft Totis Nr 22 in Ungarn, geboren am 22. oktober 1843. in Totis in Ungarn, Komit. Komorn, und die
Pokorny Adelheid Walburga, kath, led., wohnhaft Rudolfsheim, Schönbrunnerstr 24, geboren am 4 Dezember 1855 in Wien, 7… Ulrich, haben am 15. Juni 1875 vor dem Pfarramt Reindorf, Wien 101/XV. Die Ehe geschlossen. Vater des Mannes: Franz Mehlschmidt, Kath, Lederfabrikant. Mutter des Mannes: Katharina geb. Aughoffer, Kath. Vater der frau: Franz Pokorny, Gastwirt, Kath. Mutter der Frau: Maria Theresia geb. Rickl, kath. Bélyegző: Siegel der Pfarramt Reindorf Wien XV. Der Standesbeamte 10.Mrz.1942. (M. Moré)
Gyermekeik: Károly, Róza, Ferenc, és Gyula (Julius)

Mehlschmidt Ferenc [14] [5.gen.]
(1846.-1918.)
Valószínűleg Lajossal együtt Prágában költözött. Felesége:
Falk Ottilia (1991). A lányukat, Mehlschmidt Ottiliát [141] a saját nagybátyja, Mehlschmidt Lajos [13] vette feleségül(!) Valószínűleg Lajossal együtt Prágában élt, (MF 1949 szerint Ferenc 1918-ban halt meg, Erich Mehlschmidt későbbi levele szerint 1908-ban).
Felesége: Turner Ida. (MF 1949)

Mehlschmidt Paulina Christina [5.gen.]
(1847 június 16.-1931.)
Az 1949-es vázlaton: Lina. A tatai házassági anyakönyvben 1866 július 15.-iki dátummal van bejegyezve Robertus Michl mercurir, Janos Michl és Theresia Sümegh fia, valamint Paulina Mehlschmid Tóvárosban lakók házasságkötése. A vőlegény 34, a menyasszony 19 éves, katolikusok mindketten. Gyerekeik: Julius Franciskus Michl (1867 - ), Stephanus Michl (1868 - ), Vilhelmina Szidónia (1869 - ), Géza András (1873.- ), Miklós Antal (1876.-),
(T.akv.-MM). A Michl családdal a rokonságot a Mehlschmidtek oldalágon is számon tartották, Mehlschmidt Edit megemlékezett a tatai Michl rokonságról.

Mehlschmidt Károly [5.gen.]
(1848.-1898.)
Felesége: Adél (MF 1949)

Mehlschmidt József Károly [11] [5.gen.]
(1849. – 1929.)
Győr egyházmegye Komárom vármegye VIII. kötet 93. lap. Kivonat-Extractus a tatai rk. plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Születésnek éve, hónapja, napja (a kereszteléssel azonosan) 1849 Mártzius 16. A keresztelt neve Jósef Károly. A szülök Melschmidt Ferencz Fehér tímár, Aughoffer Katalin hütvöse, lakóhelye Tóváros. A keresztszülők Aughoffer János Cserepes mester Szenánder Rozália hütvöse. Roysz Ferencz hütvöse helyett. A keresztelő Gelbmann Márton káplán.
Mehlschmidt József feleségül vette
Jankovics Rozáliát, újvidéki iparos lányát.
Izvadak iz Matica Krstenih Extractus Libri Baptisterium. Svezak VII. p.:41. u rimokatolickoj zupi Nominis B. M. Virginis 1859, octin…95 nativitatis 13, baptismi 14. Aprilis 1859. Rosalia Jankovics foem. Leg.,(a szülők) Franciscus Jankovics et Theresia Hermann Rcath. molitor (lakhely) Neoplanta No 736 (a keresztszülők) Franciscus Deresz uxor (feleség) Mathiae Blank Rcath. molitor. (a keresztelő:) Petrus Armbruszt capellanus. 294/1939 U Novisad [Újvidék].dne 27. Februarii 1939. – Meghalt Prágában 1936 április 20.-án.
Győri egyházmegye, Győr szab. kir. város VI. kötet 251. lap. Kivonat a győrbelvárosi róm. kat. plébánia házasultak anyakönyvéből. Folyószám 26. Az esketés 1878 október 13. A házasultak: Mehlschmidt József gyógyszerész, született Tatán, lakik Győrszigetben, r.k. 29 éves nőtlen, Mehlschmidt Ferenc tímár és Aughoffer Katalin r. kath. Szülők fia és Jankovits Rozália szül. Újvidéken, lakik Győrnádorvárosban r.k. 19 éves hajadon, Jankovits Ferencz és Hermann Terézia r. kath szülők leánya. A tanuk Hefner Rudolf gőzmalom tulajdonos r. kath. És Mehlschmidt József bőrgyáros, r.kath. Az eskető lelkész a plébános úr megbízásából Mladoniczky Ignácz a nagyobbik papneveldének aligazgatója. Háromszori hirdetés és úgy a vőlegény mint a menyasszony elbocsáttatása után esküdtek. Semmi akadály. Kelt Győrbelváros, 1939. szept. 15. A plébános megbízásából Dr. Simon Lajos városkáplán. Jankovich Róza a prágai temetőben van eltemetve, mert ott halt meg Mariska lányánál.
Gyerekeik: Irén (1880), Ferenc (1881), Mária (1883), Erzsébet (1887)
Mehlschmidt Edit emlékei 1987.-ben: Nagyapám foglalkozása gyógyszerész. Azért lett gyógyszerész, mert nem bírta a bőrök rossz szagát. Nagyapám szülei is tataiak voltak és a bőrgyár volt a családi ipar. Nagyapámnak sarokháza és gyógyszertára volt Győrött a Híd utca 15 sz. alatt. Abdán bérelt szőlőt és nyaralót, de ezt csak fényképről ismerem. A Híd utcai házban születtem én is és laktunk 1918-ig. Addig csak nyaraltunk Örsön. Alsóörs Hilbert birtok volt, 1918-ban költöztünk oda Győrböl. A patikát bérbe adták. Nagyapám felesége, Jankovich Róza újvidéki malomtulajdonos lány, akik tízen voltak testvérek, így nagyon sok rokonunk volt ezen az ágon. A nevek, amelyekre emlékszem: Jankovich Károly győri malmos, Nirnsé Ferencné – Gizi néni – Ajkán voltak birtokosok nagyon jó módban, az ő unokájuk volt az a Schlichter Gyula (Lulu), aki az ostrom után a Budafoki úton egyszer nálunk volt. Vak volt, mert 18 évesen főbelőtte magát. A legkisebb volt a Tili néni, akit ismertél és az ostrom után itt élt Budapesten – előtte Erdélyben – és itt is halt meg. (Stirling Gusztávné aVillányi út 76-ban lakott – dcs.).
Az első világháború hadikölcsönein a család nagy veszteségeket szenvedett, ezért Győri ingatlanaikat értékesítették, Alsóörsi kastélyba költöztek, a birtokot további kölcsönökkel szanálták. Itt halt meg 1929-ben József Károly és az akkor már a parkban felépült családi kriptába helyezték el. Felesége a másik lányához Prágába költözött. Dr Hanny Tódor m. kir. kormányfőtanácsos győri közjegyzőtől. Az 1936. évi április hó 20. napján Prágában elhalt özv. Mehlschmidt Józsefné szül. Jankovits Róza hagyatéka … ingatlanban 14020 P. ingóságban 914 P. … Öröklésre hivatva vannak … 1. özv. Pfersche Emilné szül Mehlschmidt Irén, Prága XII. Spanelska u. 6. 2. özv. Mehlschmidt Rudolfné szül. Mehlschmidt Mária, Prága II. Revolucni 22. 3. Ader Henrikné szül. Mehlschmidt Erzsébet, Budapest, IV. Veres Pálné utca 12.

Mehlschmidt Lajos [13] [5.gen.]
(1852 – 1923.)
Tatán született 1852. február 27.-én és Prágába költözött Ferenccel együtt, ott is házasodott 1885. január 10.-én. Felesége: Mehlschmidt Ottilia (1864. november 26-) [141] lett, aki Mehlschmidt Ferenc (1846) [13] és Falk Ottilia lánya (!). Lajos Prágában élt és halt meg 1923. február 1.-én. Ottilia szintén Prágában halt meg. A prágai temetőben nagy fekete kripta áll szecessziós arany felirattal: . A 2000-es évek elején igen jó állapotban látható az Interneten.
Mehlschmidt Martha a házasságukból született 1888. június 5.-én Prágában, és aki férjhez ment Prágában 1918. március 16.-án, meghalt Teplizben 1946. október 31.-én. Férje Werner, Eduard Prágában született 1887. február 1.-én, és meghalt 1963. október 12.-én Teplizben.
Gyerekük Werner, Edith (Tepliz 1919. január 15.) akinek férje Nyvlt Josef Ludvig. Házasságukat Teplizben kötötték 1951. január 20.-án. Werner, Edith még részvett az 1991-es budapesti Mehlschmidt találkozón, meghalt 1992. március 23.-án. Nyvlt L. Josef 1908. április 23.-án született Lahaitz/Elbe városkában és meghalt 1969. augusztus 17.-én Münchenben. Gyerekeik: Josef és Rudolf.
Nyvlt, Josef (1951. november 30. Aussig) 1988. augusztus 8.-án Münchenben kötött házasságot Karin Kestel-lel (1959. június 5. München).Fiúkkal részvettek az 1991. évi Budapesti Mehlschmidt Találkozón. Két gyermekük van:
Thomas Nyvlt (1990. május 5. München) és
Martina Nyvlt (1992. május 24. München).
Nyvlt, Rudolf (1955. június 7. Aussig) 1985. június 10.-én Münchenben kötött házasságot Marianne Weber-rel (1954 április 27. München). Két gyerekükkel részvettek az 1991. évi budapesti Mehlschmidt Találkozón. Két gyerekük van:
Nyvlt, Simon
Nyvlt Lena

Mehlschmidt Szidónia [5.gen.]
(1855 - )
Férje: Aughofer Gottfried. (!) (M.F. 1949)

*


Mehlschmidt József
és gyermekei

Mehlschmidt József [4.gen.]
(1806. - )
Mehlschmidt József és Pirger Terézia gyermeke. Az 1949-es és 1991-es családfa vázlatok még nem jelölték, az adatokat Moré Máté szerezte be. Született 1806. február 1-én, Házasságot kötött az anyakönyv szerint 1832. július 09-én. A vőlegény Josephus Mehlschmidt … nőtlen, 26 éves, tóvárosi eredetű, lakhelye Tóváros, szülei: Josephus Mehlschmidt … magister, T…és Theresa(?) Pirchner Catholica. A menyasszony
Francisca Hecht hajadon 17 éves tóvárosi eredetű, szülei: Joseph Hecht molitor magister és Francisca Drachenfeld. A házassági tanuk: D. Franciscus Roysz … és … inspector. . (T.akv.-MM) A feleség tehát 1815-ben született.
Gyermekeik: József Rupert, Terézia Franciska, Alajos, Gusztáv, Rupert, Ferenc,

*

Mehlschmidt József Rupert [5.gen.]
(1833 - )
A tatai anyakönyvbe 1833. augusztus 4.-én Josephus Rupertus …van bejegyezve az 512. oldalon Josephus Mehlschmid … és Francisca Hecht tóvárosi lakosok gyermekeként. A keresztszülők: Rupertus … molitor, Anna …. (T.akv.-MM)

Mehlschmidt Terézia Franciska [5.gen.]
(1834 - )
A tatai anyakönyvbe 1834 október 30.-án Theresia Francisca van bejegyezve Josephus Mehlschmid … és Francisca Hecht tóvárosi lakosok gyermekeként. A keresztszülők: Rupertus … molitor, . (T.akv.-MM)

Mehlschmidt Alajos [5.gen.]
(1835 - )
A tatai anyakönyvbe 1835 október 27.-én Aloysius van bejegyezve Josephus Mehlschmid coorator magister és Francisca Hecht consors (házastárs) tóvárosi lakosok gyermekeként. A keresztszülők: Rupertus Titteldorf molitor és … Anna Gerner uxor (feleség) . (T.akv.-MM)

Mehlschmidt Gusztáv [5.gen.]
(1840 - )
A tatai anyakönyvbe 1840 július 29.-én Gustav van bejegyezve Melhsmid Jozsef festő mester ember és Hekk Fáni hütvöse tóvárosi lakosok gyermekeként. A keresztszülők: Titteldorff Robert molnár mester ember és Gerner Anna hütvöse. . (T.akv.-MM) – Gusztáv Mehlschmidt pékmester és Miller Maria Tata 290 lakosok lánya Theresia Mehlschmidt 1868. március 27. Keresztszülők: Ellinger János asztalos és Miller Theresia.

Mehlschmidt Rupert [5.gen.]
(1841 - )
A tatai anyakönyvbe 1841 október 28-án Rupert van bejegyezve Melhschmid Jósef festő mester és Heckk Franciska hütvösse tóvárosi lakosok gyermekeként. A keresztszülők: Titteldorff Robert molnár mester ember és Gerner Anna hütvöse. . (T.akv.-MM)
Megházasodott 1868.-ban, felesége Müller Mária.

Mehlschmidt Ferenc [5.gen.]
(1843 - )
A tatai anyakönyvbe 1843 február 16.-án Franciscus van bejegyezve Melhschmid Jósef festő mester és Heck Fáni neje tóvárosi lakosok gyermekeként. A keresztszülők: Titteldorff Rupert molnár mester ember és Gerner Anna neje. . (T.akv.-MM)

Mehlschmidt Gyula [5.gen.]
(1856 - )
1856. április 7.,Szülők: Melschmidt Josef és Franziska Hecht. Lakás: Tata 20.,Keresztszülők: Maria Hecht és Johannes Koch (MM)

Mehlschmidt Ferenc József [5.gen.]
(1858 - )
1858. szeptember 22.,Szülők: Melschmidt Josef és Franziska Hecht. Lakás: Tata 20., Keresztszülők: Maria Hecht és Johannes Koch (MM)

*


Nachkommen von József Mehlschmidt

4 József Mehlschmidt 1806 -
+Francisca Hecht 1815 -
5 József Rupert Mehlschmidt 1833 -
5 Terézia Franciska Mehlschmidt 1834 -
5 Alajos Mehlschmidt 1835 -
5 Gusztáv Mehlschmidt 1840 -
+Maria Miller
6 Theresia Mehlschmidt 1868 -
5 Rupert Mehlschmidt 1841 -
5 Ferenc Mehlschmidt 1843 -
5 Gyula Mehlschmidt 1856 -
5 Ferenc József Mehlschmidt 1858 -

- A József-ágnak itt vége szakad egyelőre –


*


Nachkommen von Ferenc Mehlschmidt


5 Ferenc Mehlschmidt 1846 - 1918
+Ottilia Falk
6 Franz Mehlschmidt
+Bertha Röders
7 Antonia Mehlschmidt1914 -90
+Herbert Lögters 1913 -
8 Gerd Lögters 1942 -
+Ruth Zollighöfer 1945 -
9 Leonie Lögters
9 Barbara Lögters
9 Christine Lögters
9 Dirk Lögters
8 Christian Lögters 1945 -
+Anne Wethmar 1948 -
9 Max Lögters 1972 -
9 Tim Lögters 1975 -
9 Lisa Lögters 1979 -
9 Lutz Lögters 1980 -
9 Lena Lögters 1983 -
8 Herbert Lögters 1948 -
6 Valerie Mehlschmidt
6 Ottilia Mehlschmidt 1864 -
+Lajos Mehlschmidt 1852 -23
7 Martha Mehlschmidt 1888 -46
+Eduard Werner 1887 -63
8 Edith Werner 1919 - 1992
+Josef Ludwig Nyvlt1908 -69
9 Josef Nyvlt 1951 -
+Karin Kestel 1959 -
9 Rudolf Nyvlt 1955 -
+Marianne Weber1954
6 Irene Mehlschmidt 1867 -
+Josef Sobitska
7 Richard Sobitska
7 Walter Sobitska
7 Rudolf Sobitska
7 Hertha Sobitska
+Luigi Paquali di Campostelato
8 fiú Paquali di Campostelato
8 lány Paquali di Campostelato
7 Gertrud Sobitska
+Béla Toeroek
8 Alexander Toeroek 1915 -
8 Eva Toeroek
+Dénes Radvanszky
9 Fiú Radvanszky
9 Fiú Radvanszky
6 Rudolf Mehlschmidt 1869 -34
+Maria Mehlschmidt 1883 -61
6 Kurt Mehlschmidt 1904 -53
+Rita Spiro 1914 -
8 Sydney Mehlschmidt1939 -
+Barbante Belinda 1950 -
7 Werner Mehlschmidt1906 -85
+Ilse Crül 1920 -
7 Erich Mehlschmidt 1910 -

*


Követő generáció

Mehlschmidt Julius (=Gyula, 1843) [12] [5.gen.] leszármazói

Mehlschmidt Edit Mária írta 1987-ben: Ezen az ágon több rokon család van, akik eredetileg mind Tatán éltek, de csak néhány név rémlik: Garzuly Béla és József, Michl Oszkár – akiket ismertem.
Mehlschmidt Gyula (1879.) [122] [6.gen.]
Tóvárosban született 1879. január 31.-én. A gimnáziumi évkönyv szerint R.k. Gyámja: Balogh Lajos főszolgabíró. Élt: Tatán – Végz. 1893. IV.

Talán róla írta Mehlschmidt Edit, Fennmaradt igazolása 1948-ból.
Mehlschmidt Ferenc (1880.) [121] [6.gen.]
Kivonat a tatai rk. plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Folyószám 161. Születése 1880. június 2, keresztelése 16.-án. Neve Ferenc József, törvényes, férfi. A szülők: Mehlschmidt Gyula tímár, Tata. Pokorni Adél bécsi r.kk. Tóváros Tópart. A keresztszülők Schenk György mészáros, Pokorni Róza r.kk. Keresztelő Cser Vendel káplán. Észrevételek. 1921. okt. 18. házasságra kelt Söllinger Friderikával. A gimnáziumi évkönyv szerint R.k. Gyámja: Balogh Lajos főszolgabíró. Élt: Tóvároson – Végz. 1894. IV. Gyermeke Helga.
Mehlschmidt Helga 1923-ban született. Első férje: von Moré, Gyermekük: Moré Máté. Meghalt férje után új házastársa: Vogt.
Moré Máté 1944 ben született Budapesten és gépészmérnök. Felesége Uschi egy nagyobb cégnél titkárnö, de csak félnapokat dolgozik. Két gyerekük és négy unokájuk van. Forchheim.ahol lakik Nürnberg mellett van, egy kisváros 30 000 lakossal.
Mehlschmidt Károly (1882.) [123] [6.gen.]
A gimnáziumi évkönyv szerint: 1882. augusztus 19-én született Tóvároson, R.k. Anyja Mehlschmidt Gyula bőrgyáros özvegye. Végz.: 1901. IV. Magántanulóként vizsgázott. Meghalt 1915-ben (1991)

Mehlschmidt Róza [6.gen.]
Férje: Troyko Béla

Nachkommen von Julius Mehlschmidt


5 Julius Mehlschmidt 1843 -
+Adelheid Pokorny
6 Ferenc Mehlschmidt 1880 -
+Frieda Söllinger
7 Helga Mehlschmidt 1923 -
+Von Moré
8 Máté Moré 1944 -
+Uschi
9 y Moré
9 z Moré
6 Gyula Mehlschmidt
6 Károly Mehlschmidt
6 Rosa Mehlschmidt
+Béla Troyko

*
Mehlschmidt Ferenc (1846-) [14] [5.gen.]leszármazói

Mehlschmidt Ottilia [141] [6. gen.]
Mehlschmidt Lajos [13] [5.gen.] felesége lett! Leszármazóik Mehlschmidt Lajos (1852-) -nál.
Mehlschmidt Rudolf [142] [6. gen.]
Élt 1869. december 12.- től 1934. április 1.-ig bőrgyárosként. Részletesen feleségénél.

Mehlschmidt Máriát (1883-) [6. gen.], Mehlschmidt József Károly (1849-1929) lányát vette feleségül, leszármazóik József Károly leszármazóinál szerepelnek.
Mehlschmidt Valéria [143] [6.gen.]
Gyerekként szamárhurutban meghalt (Erich leveléből)
Mehlschmidt Franz [144] [6.gen.]
Felesége: Röders, Berta. Erich levele szerint Franz 1914 augusztusában meghalt Gyermekük: Antónia (1914-1990)
Mehlschmidt Antónia [7.gen.]1914 január 2.-án született, Herbert Lögters dr. felesége lett 1938. július 18.-án, és meghalt 1990. március 6.-án. Lögters dr. 1913. május 9.-én született. Három gyermekük: Gerd, Christian és Herbert.
Gerd Lögters [8.gen.]1942 november 15.-én született, felesége Ruth Zollighöfer, aki 1945 október 23.-án született. Négy gyermekük:
Leoni Lögters
Barbara Lögters
Christine Lögters
Dirk Lögters
Christian Lögters dr. [8.gen.] 1945 október 8.-án született. Házasságot kötött 1971. április 15-én Gildehausban Anne Wetmarral (született 1948. április 15.). Öt gyermekük van. Mindketten részvettek az 1991. évi Budapesti Mehlschmidt Találkozón.
Bányamérnök.Az RWA Power AG. Mezőgazdasági és környezeti rekultíválással foglalkozó részlegének igazgatója. 60.-ik születésnapján a szakma és a katolikus vállalkozok lapja (Journal) köszöntötte. A kölni Tennis u. Hockey Club elnöke.
Max Lögters [9.gen.] (1972. július 19.)
Tim Lögters [9.gen.] (1975. június 30.)
Lisa Lögters [9.gen.] (1979. február 15.)
Lutz Lögters [9.gen.] (1980. december 12.)
Lena Lögters [9.gen.] (1983 június 30.)
Herbert Lögters [8.gen.] (1948 július 29.) Mehlschmidt Antónia harmadik fia

Mehlschmidt Paulina Christina leszármazói(1847-1928) [5. gen.]


A tatai házassági anyakönyvben 1866 július 15.-iki dátummal van bejegyezve Rober-tus Michl mercurir, Janos Michl és Theresia Sümegh fia, valamint Paulina Mehlschmid Tóvárosban lakók házasságkötése. A mercurir a tóvárosi fűszerkereskedésére utal. A család az 1800-as évek elején került Tatára. Michl Róbert (Rupert) 1832-től 1889-ig élt Tóvárosban. Gyerekeik:

Michl Julius Franciskus (1867 - ), [6.gen.]
Michl Stephanus (1868 - ), [6.gen.]
Michl Vilhelmina Szidónia (1869 - ), [6.gen.]
Michl Géza András (1873.- ) [6.gen.] Patikája volt Tatán a Kossuth téren.
Michl Miklós Ádám (1876-1933), [6.gen.] Tatai római katolikus plébániabeli megkereszteltek anyakönyvéből: születésének napja 1876 július 14., keresztelése 26. A megkeresztelt Miklós Ádám, törvényes fiú. A szülők: Michl Rupert, Mehlschmidt Paulina tóváros 190. sz. lakosok, Rkk. A keresztszülők: Michl Alajos parti asztalosmester, Peiper Ilona Rkk. Felnövekedvén neje Luise Ringbauer. Gyerekeik: Aladár és Irén

Michl Aladár [7.gen.] (1906-1989), Kanadában élt. Neje Francsik Éva. Gyerekeik: Éva (Dr. Molnár Lászlóné Dr. Michl Éva), Miklós, József (polgármester), Oszkár, Mária (Fülöpné a család értesítőjének szerkesztője)
Michl József. [8.gen.] 2006. október 1.-től Tata polgármestere lett (49%-kal 5 jelöltből) kereszténydemokrata programmal, és a polgári körök támogatásával.
Michl József Régi tatai família leszármazottja, ámbár 1960-ban született Budapesten, Mezőfalván kezdte az általános iskolát, szülei gyógyszerészként dolgoztak ebben a Fejér megyei faluban, négy testvérével éltek itt. 1971-ben költöztek vissza Tatára, …Győri Hittudományi Főiskolán teológus, a Gyógypedagógiai Főiskolán szociális szervező diplomát szerezett. … 1994-től a zsámbéki, majd váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán dolgozik, sokáig, mint főiskolai főtitkár és irányította a főiskola főigazgatói hivatalát. 2002-ben Tatán létrehozta az MKDSZ tatai szervezetét, melynek elnökévé választották. 2004-ben a Fidesz választókerületi elnöke lett, valamint a Fidesz tatai csoportja is elnökévé választotta. A főiskolán 2005 nyarától, mint főtanácsadó végzi munkát. Alapítóként részt vesz a főiskola Adjutórium Alapítványának munkájában. Tagja a Tóvárosi egyházközség képviselő testületének és több tatai civil szervezetnek is. ... Feleségével, Palotai Krisztinával 1986-ban házasodott össze, ő két diplomával rendelkezik és főállású anya. Öt gyermekük van: Zsuzsanna, Domonkos, Júlia, Dorottya, Sebestyén - [wikipedia lexikonból]

Michl Oszkár [8.gen.] neje Margit Röhling. Két fiúk: Aladár (1929.-) Kanadában él és aki kapcsolatban áll a Németországban élő Moré Máté Mehlschmidt unokával, valamint ifjabb Oszkár (1932) aki meghalt.
Michl Irén (1911.) [7.gen.] meghalt Kanadában. Férje Skázel Károly és fia is Skázel Károly (1933-)
Szerepelnek még Michl Otthmár Gödöllőn élő Uniqua vig., Michl Mátyás repülőmodellező 1979-ben, Michl Gábor biológus könyve 2006-ban. Esetleges kapcsolatok tisztázatlan. Egy oldalági keresztszülői kapcsolatot mutat Maria Theresia Michl (1864. május 31.), Ernst Michl és Theresia Rauchlander lányának keresztapja Adolphus Aughoffer.


Nachkommen von Paulina Christina Mehlschmidt


1 Paulina C. Mehlschmidt1847 - 1928
+Robert Michl 1832 - 1889
2 Julius Franziskus Michl 1867 -
2 Stephanus Michl 1868 -
2 Vilhelmina Sidonia Michl 1870 -
2 Ilka Katherina Michl 1872 -
2 Géza András Michl 1873 -
2 Katharina Michl 1875 -
2 Miklós Antal Michl 1876 - 1933
+Luise Ringbauer 1882 -
3 Aladár Michl 1906 - 1989
+Éva Francsik
4 Éva Michl
4 Miklós Michl
4 Josef Michl 1960 -
+Krisztina Palotai
5 Zsuzsa Michl
5 Domonkos Michl
5 Júlia Michl
5 Dorottya Michl
5 Sebestyén Michl
4 Oskar Michl
3 Iren Michl 1911 -
+Károly Skázel
4 Károly Skázel 1933 –

*
*

Mehlschmidt Irene (1867-) [145][6. gen.] Mehlschmidt Ferenc és Falk Ottilia lánya.
Férje: Sobitschka, Josef, edler von Wiesenhag. Öt gyerekük:
Sobitschka Richard edler von Wiesenhag [1451] gyermektelen
Sobitschka Walter edler von Wiesenhag [1452] gyermektelen
Sobitschka Rudolf edler von Wiesenhag [1453] Los Angelesbe távozott
Sobitschka Hertha [1454], férje:Paquali di Campostelato:1 fiú és 1 lány él az USÁ-ban
Sobitschka Gertrud [1455], férje: von Toeroek, Béla. Fiúk Alexander, lányuk Éva, aki radványi Radvánszky Déneshez ment feleségül és két fiúk van.


Mehlschmidt József Károly (1849) [11] leszármazói

Mehlschmidt Irene Rosa (1880) [111] [6.gen.]
Győrben született 1880. december 5.-én. Meghalt Lübeckben 1964. március 23.-án.
Első házasságát 1898. október 14.-én kötötte dr. Raffay Ferenccel. Más forrás szerint Raffay Ferenc Kecskeméten tartott esküvőjén 1899-ben Raffay Sándor evangélikus püspök mondott beszédet. Raffay Ferenc (Cegléd, 1870. okt. 29. – Eperjes, 1907. okt. 2. v. 10.): ügyvéd, bíró. Ügyvédi oklevelét 1897-ben Bp.-en szerezte; ezt követően 1900 végéig a győri törvényszék, ill. járásbíróság bírája, majd Győrben ügyvédi irodát nyitott. 1901-ben a kolozsvári egyetemen magánjogból egyetemi magántanári képesítést nyert és nem sokkal utóbb meghívták az eperjesi jogakadémiára a magyar és az ausztriai magánjog tanárának. Részt vett a polgári törvénykönyv tervezetének előkészítésében, számos tanulmányban foglalkozott a polgári törvénykönyv második javaslatának egyes részeivel (házassági jog, különvagyon és közszerzemény, egyesületi jog; birtoktan stb.; ezek egy része németül is megjelent). A házassági törvényhez kommentárt írt. – Fő művei: A hűtlen elhagyás (Bp., 1901); Az egyesületi jog kodifikálása (Bp:, 1903); A magyar magánjog kézikönyve (I – II., Eperjes, 1906); Az osztrák – magyar magánjog tankönyve (Eperjes, 1906) Dr. Raffay Ferenc az ELTE AJK vitairataiban még száz év múltán is hivatkozási alap! Forrás: Internet,
Tolnai Nagylexikon. Lányuk: Clary.
Második férje: Dr. Emil Pfersche - udvari tanácsos, Hofrat . Egyetemi tanár Prágában, aki adoptálta Claryt.. Pfersche dr. meghalt 1916-ban. A család Prágában maradt 1944.-ig. Irene Rosa Mehlschmidt Lübeckben halt meg 1964 március 23-án.
Clary von Raffay-Pfersche (Győr, 1906. június 15. – Hannover, 1972. március 30.) [7.gen.] házasságot kötött Prágában, 1925. december 12.-én. Férje Wilhelm Vodvarzka-Kubinsky (Kaaden, 1901. április 10. – Kronberg, 1968. április 21.). Textilgyáruk volt és Dukovan-ban, Brünn közelében 7000 hold földbirtokuk, hatvan szobás kastéllyal. A Vodvarzka-Kubinsky név ismétlődik a csehszlovák börze 1938-39. évéről szóló kötetben. Ugyanitt Kurt Mehlschmidt is. Egy megőrzött képeslap Prágából: Herrn Feri Mehlschmidt … und viel Glück im Jahr 1928 wünscht Dir Deine Clary. A németek Prágába való bevonulásának hatására 1939-ben a Melzer családnevet vették fel. Két gyermekük: Alice és Wolf-Dieter.

† Gott, dem Allmächtigen, hat es gefallen am Sonntag dem 21, April 1968. seinen Diener Herrn Wilhelm Melzer gestärkt mit den Sakramenten der Kirche zu sich zu rufen. In Namen allen Hinterbliebenen: Clary Melzer. Das Requiem findet am Freitag am 26. April 1968. um 10 Uhr in der Kath. Kirche Lübeck-Schlutup (Wesloer Strasse) statt. Die Beerdigung ist auf dem Friedhof in Lübeck-Schlutup.


Alice Vodvarzka-Kubinsky [8.gen.] (Prága, 1926. október 18.- 1991. december 26. Osnabrück). Házasodott 1951 július 14.-én, férje Victor Dierig, aki 1925 július 28-án született Hoppegarten/Berlinben. Alice részvett az 1991. évi Budapesti Mehlschmidt Találkozón. Gyerekeik: Helene, Alexandra és Philipp.
Helene Dierig 1947. szeptember 17-én született Párizsban. Férjhez ment Osnabrückben 1970-ben Bernd Rusthoz, majd elváltak. A házasságból Alexander Rust 1972. augusztus 3-án született Osnabrückben.
Alexandra Dierig 1953. február 17-én született Lübeckben. Férjhez ment Hinterzarte-ben 1974. október 14-én Michael Dingeshez (1951. április 18.) A házasságból Miriam Dinges 1975. április 20-án, és Ellen Dinges 1977. március 17-én született, mindketten Freiburgban. A család részvett az 1991. évi Budapesti Mehlschmidt Találkozón.
Philipp Dierig 1958. október 11-én született Osnabrückben. Házasodott ugyanott 1983 szeptember 3.-án Ellen Reinecke-vel (1963. január 29.) A házasságból Dominic Dierig 1988. szeptember 10-én és Christopher Dierig 1990. május 30.án született, mindketten Karlsruheben. Philipp részvett az 1991. évi Budapesti Mehlschmidt Találkozón.
Wolf-Deter Melzer (Prága, 1943. január 19.) [8.gen.] A Világháború után a család viszontagságos éveket élt át, amíg Nyugat-Németországban rendeződhettek. A magyarországi kapcsolatokat folyamatosan fenntartották. Házasodott 1968. december 19.-én Hamburgban, felesége Brigitta Boss, aki 1942. április 27-én született Gumbinnenben. A család eredeti neve Vodvarzka-Kubinzky, a Melzer felvett név. Gyermekeik: Christian, Nina, Alexander, Nora.
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH.
Wolf Dieter Melzer. Generalbevollmächtigter. DEG. Belvederestr. 40. Köln, Germany
Wolf-Dieter Melzer, Director of DEG Berlin and Plenipotentiary of DEG - German Investment and Development Company, Germany;
a meeting with German Company of Development and Investment Vice President Wolf-Dieter Melzer - 1998.
Rio-plus-10 Konferenz. Umweltschutz, Nachhaltige Entwicklung und Auslandsdirekt-investitionen. Teilnehmer Liste ..Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Wolf-Dieter Melzer. 2000.11.13-14. [Internet]

Leginkább a Szentkláray családdal (Lili, Ferenc, Balázs) de a Dékány családdal (Dissy, Sándor, Csaba,) is, és a Hornékkal is folyamatosan leveleznek, látogatják egymást. Dékány András egy nyarat töltött velük Franciaországban, Dékány Csaba és Tamás 1987-ben Kölnben látogatták meg, majd Csaba 1989-ben és 91-ben karintiai nyaralójukban töltöttek egy-egy hetet. Ezt később egy eredeti parasztházra cserélték. A Melzer-Szentkláray családi kapcsolat szoros, közös nyaralás, kirándulások Az 1991. évi Budapesti Mehlschmidt Találkozó részvevői gyerekestül, és a szervezés részesei.

Christian Melzer (1968. augusztus 21., Hamburg) [9.gen.]. Bajorországban él, megházasodott 2000-ben, gyerekei: Lukas és Nora [10.gen.]
Nina Melzer (1971 július 15., Köln) [9.gen.] férje Georg, orvos, Gyermekük Marie Christina
Alexander Melzer (1973. június 16., Köln) Közgazdász
Nora Melzer (1979. december 7., Köln. Műlovagló, lovas oktató.

Mehlschmidt Ferenc József (1881) [112] [6.gen.]
Önálló fejezetben
Mehlschmidt Mária (1883) [113] [6.gen.]
Josef Karl lánya 1883. április 26.-án született, és 1902. október 7.-én ment férjhez.: Mariska néni férje elsőfokú unokatestvére Rudolf. Hivatalosak voltak Ferenc Ferdinánd trónörökös báljaira, és állandó bérelt páholyuk volt az Operába.
Mehlschmidt Rudolf családjával Prágában élt. Címük. Revolucni 22. volt, szép rendkívül gazdag palota reneszánsz műkincs gyűjteménnyel. Három fiúk született, Kurt, Werner, Erich. Rudolf hosszú betegség után 1934-ben meghalt. Prágában fekete gránit Familie Mehlschmidt kriptában van eltemetve. Ekkor Mehlschmidt Ferenc a legkisebb lányát, Franciskát kivette a Sacre Ceur intézetből és Mariska nénjéhez költöztette, aki akkor nagyon gazdag volt, 7 bőrgyáruk üzemelt, Brassóban és Montrealban is. A Vatikánban Mariska nénit és Franciskát a svájci gárda vezette a pápához és XI. Pius (Ratti) magánkihallgatáson fogadta Pacelli bíboros államtitkár (XII: Pius) jelenlétében. A Prágában élő Mehlschmidt családot, mint németeket, a második Világháború után minden nélkül kiutasították.


Maria Mehlschmidt gibt im eigenen wie auch im namen ihrer Kinder Kurt Werner und Eric und aller Verwndten die trauriger Nachricht von dem Ableben ihres geliebten Gatten und Vaters

Rudolf Mehlschmidt

der nach langem schweren Leiden am Sonntag den 1. April 1934. im 65. Le-bensjahre Verschiedet ist. Der sterblichen Überreste des teueren Verblichenen wurden Dienstag den 3, April d. J. in aller Stille in der Sct. Rochuskirche ein-gesegnet und sodann in die Familiengruft zur ewigen Ruhe beigesetzt. Die heil. Seelenmesse werden am Donnerstag den 5. April d. J. um 9 Uhr früh in der Sct. Heinrichskirche Prag II. celebriert werden. Prag am 1. April 1934.


Mayen szept. 1948. keltezésű leveléből: Édes jó Rikke fiam! … Újságot nekem nem írhatsz mert én mind ezen keresztül mentem hét hónapig. … örömöm az volt, hogy minden alkalmazottam rohant hozzám és felöltöztettek … Johann hűségtelenségéről mindig meg voltam győződve és nem is csalódtam [cseh hatóságnál feljelentette az inasa – dcs.] … Tili fiát mindenütt kerestettem … Irén megkapta a Pensioját és ott marad a Versorgungshausba … Wily már megint Leitender Direktor egy gyárban. … Mina Kub. [Kubinsky – dcs.] fia megnősült … Erich mindig tárt karokkal fogadja …Hála Isten Kurt felett is kezd kandikálni a Nap … szerető vén Marisod.
Mariska néni 1961. július 26.-án halt meg Kanadában. Mehlschmidt Edit nagyon szerette.
Mehlschmidt, Kurt (1904. március 29 – 1953. október 19.) [7.gen.]. Felesége Rita Spiro (1914. február 2.-), akivel 1937. októberben házasodtak. Ekkor Mehlschmidt Kurt nevét egy csehszlovák bank elnökségében lehet olvasni. Maradt egy fénykép Kurtról, amint elegánsan üli meg a lovat fekete cilinderben. A Spiro család rendkívül gazdag volt, kriptájuk 14. századi a prágai zsidótemetőben. Kurt meghalt a háború után Hollandiában, ahova menekültek. Felesége a 80-as években Bécsben élt. Egy fiúk van:
Mehlschmidt, Sidney aki Xavér néven is szerepel a családban. [8.gen.] A nevadai Marriage Index szerint 1956-2005 között házasodottak listáján Californiában lakó Sidney Mehlschmidt és Belenda Martin szerepel. Később Anchorage telefon listáján jelennek meg. Alaszkában élő repülőgép pilóta. Felesége Belenda Brabante távol-keleti származású. Sidney Budapesten járt nyugdíjazásakor 2005. májusában, Szentkláray Balázséknál a család megismerte. A család őt tartja számon a Mehlschmidt nevet utoljára viselő férfiként! 2007-ben alyeskaresort.com honlapon: Professional Sponzored Athlete Belenda Mehlschmidt, Certified Level III.
Mehlschmidt, Werner (1906. február 28.- 1985. május 10. Düsseldorf) [7.gen.] Edit Mária írta: a második fiú Werner a háború után Bonn-ban élt mint minisztériumi tisztviselő. Idős korában ott nősült meg. Gyermeke nincs. Meghalt nyugdíjasként 1984.-ben Düsseldorfban. Vele még találkoztam Wolf-Dieteréknél 1975.-ben.(Melzer, Köln-dcs.).
Mehlschmidt, Erich (1910. január 22. - ). [7.gen.] Edit Mária írta: a harmadik fiú, Erich a háború után Svájcba, majd Kanadába ment. Vele volt az édesanyja is, Mariska néni is. Ő volt a kedvenc unokabátyám. Utoljára a csehszlovákiai Dukovanban Melzerék birtokán találkoztunk 1940-ben. Általában évente egyszer ír, karácsonykor Franci néninek, így tudok róla. Nem nősült meg, egyedül él Montreálban. Az 1985-ben Toni Lögtershez (Mehlschmidt Antónia) írt levele részletes családszerkezeti emlékekre utal.
Ifj. Dékány Sándor Montrealban járva sikertelen kísérletet tett a meglátogatására, de dr. Szentkláray Ferenc még találkozott vele halála előtt, ami 1998 körül következett be egy idősek otthonában. Erich levele: E. M. Prague, II. Revolucni 22. Prag 8. Juni 1933. Liebe Dissy. Nehme auch Dir meine allerherzlichsten Glückwunsche zu Deiner Verlobung entgegen, auch wenn mich diese Nachricht eigentlich verwindert, - wir haben doch mit B. letzten Sommer abgemacht, dass Du auf mich warten wirst !!!!!.??? – sebzett lélekkel elegánsan folytatva két oldalon – zur rechten Zeit mir den Hochzeitstermin anzugeben … A Mehlschmidtek közötti rokonházasság ezúttal elmaradt, de Erich ott magaslik Mehlschmidt Edit Mária (Dissy) esküvői tablóképén az ünneplők között.

Mehlschmidt Erzsébet (1887) [6.gen.]
Mehlschmidt József Károly legkisebb lánya. Első férje (lovag) Emil Freiherr Beck von Widmannstätten katonatisztként elesett az első Világháborúban. Második férje Henri Adaire, francia követségi tisztviselő Budapesten, a háború után. Erzsi a Váci utcában nyitott egy szépségszalont, de megbukott a vállalkozás nagy veszteséggel, amit apja Mehlschmidt Ferenc fedezett. A szalonból emlékül egy kis lapos réztálcát őriz Dékány Csaba. Erzsi meghalt 1936-ban, de férje az unokák kedvence maradt 1949 évi visszavándorlásáig. Egy párizsi képeslap őrzi még utolsó üdvözletét. Párizsban halt meg a hatvanas években.


Nachkommen von József Károly Mehlschmidt


1 József Károly Mehlschmidt 1849 - 1929
+Rozália Jankovics 1859 - 1936
2 Irene Rosa Mehlschmidt 1880 - 1964
+Pfersche 0
*2fache Ehemann von Irene Rosa Mehlschmidt:
+Ferenc Raffay 1870 - 1907
2 Ferenc József Mehlschmidt 1881 - 1969
+Teréz Hilbert 1892 - 1926
2 Erzsébet Mehlschmidt 1888 -
2 Maria Mehlschmidt 1883 -
+Rudolf Mehlschmidt 1869 -


Nachkommen von Irene Rosa Mehlschmidt


6 Irene Rosa Mehlschmidt 1880 - 1964
+Pfersche 0
*2fache Ehemann von Irene Rosa Mehlschmidt:
+Ferenc Raffay 1870 - 1907
7 Clary Raffay-Pfersche 1906 - 1972
+Wilhelm Vodvarzka-Kubinzky 1901 - 1968
8 Alice Vodvarzka-Kubinzky 1926 - 1991
+Victor Dierig 1925 -
9 Helene Dierig 1947 -
+Bernd Rust
5 Alexander Rust 1972 -
9 Alexandra Dierig 1953 -
+Michael Dinges 1951 -
5 Miriam Dinges 1975 -
5 Ellen Dinges 1977 -
9 Philipp Dierig 1958 -
+Ellen Reinke 1963 -
5 Dominic Dierig 1988 -
5 Christopher Dierig 1990 -
8 Wolf-Dieter Melzer 1943 -
+Brigitta Boss
9 Christian Melzer 1968 -
9 Nina Melzer 1971 -
9 Alexander Melzer 1973 -
9 Nora Melzer 1979 -


Nachkommen von Maria Mehlschmidt
(Ismétlés)

6 Rudolf Mehlschmidt 1869 -34
+Maria Mehlschmidt 1883 -61
Kurt Mehlschmidt 1904 -53
+Rita Spiro 1914 -
Sydney Mehlschmidt1939 -
+Barbante Belinda 1950 -
Werner Mehlschmidt1906 -85
+Ilse Crül 1920 -
Erich Mehlschmidt 1910 -


*

[1991] jelölés az 1991. évi Budapesten tartott nagy Mehlschmidt Találkozó alkalmával készített családfa kódjai. Gyűjtötte Brigitta Boss és Probáld Éva dr.

[ .gen.] az óta számított generációk megjelölése.

*


Egyelőre még besorolatlant Mehlschmidtekről:


Franz Mehlschmidt: az 1850-1934 közötti hamburgi utas-listán szerepel Boulogne – Plymouth feltüntetésével. Ugyanő 1820-1957 közötti New Yorki utas listán is szerepel.

Californiában meghalt 1985-ben Rudolf S. Dewiesenhag, akinek az
anyja Mehlschmidt volt.

Mehlschmidt Antal 1928/29-ben a Berzsenyi Gimnáziumban (Kárpát u) érettségizett (Kat. Főgimn. Markó u)

Vasárnapi Újság 1854-1860:
+ (Tatában) Anghofer Adolf fürdőintézetet nyitott. A derék bérlő az intézet kényelmes és czélszerü felszerelése iránti ígérete mellett a szellemi élvezetekről sem akar megfeledkezni, miért is nemcsak több lapot járatni, hanem fürdői könyvtárt is szándékozik fölállítani. Csak is így felelhet meg ez intézet czéljának, mert nemcsak kenyérrel él az ember, hanem – pecsenyével is, mondta egy humorista.

*

„Anghofer” név szerepel a Kelet-Poroszországi származású salzburgiak névjegyzékében:Utoljára módosítva. 2007. október 30..


M00a1991
Mehlschmidt Ferenc József és unokái
[112] (1881-1969) [6. gen.]


Győrött a Bencésekhez járt iskolába, mert nagyon vékony volt. Egy évet Felsőlövőn járt, mert féltették a tüdőbajtól. Ez utóbbiról megmaradt: Iskolai Bizonyítvány. Schul-Zeugniss. 15 kr Mehlschmidt Ferencz született geboren Győr 1881. nov. 15 én mint a felső-lövői á. h. ev. Gymnasium harmadik osztályának növendéke, Schüler der dritten klasse des evang. Gimnasiums zu Oberschützen, az 1893/94 tanév első félévéről ezennel jó bizonyítványt nyer, erhält über das erste Semester des Schuljahres 1893/94 im Allgemeinen ein gutes Zeugniss. Magaviselete – Betragen 2. szabályszerű, entsprechend. Szorgalma – Fleiss 2. kielégítő, befriedigend. Előmenetele az egyes tantárgyakban: Leistungen in den einzelnen Unterricht-Gegenständen: Vallástan – Religion 3. elégséges, genügend. Német nyelv – Deutsche Sprache 2. jó, gut. Magyar nyelv – Ungarische Sprache 2. jó, gut. Latin nyelv – Lateinische Sprache 3. elégséges, genügend. Franczia nyelv 3. elégséges, genügend. Földrajz – Geographie 2. jó, gut
Történelem – Geschichte 1. jeles, vorzüglich. Számtan – Arithmetik 3. elégséges, genügend. Mértan és mértani rajz – Geometrie und geometr. Zeichnen 3. elégséges, genügend. Szabadkézi rajz – Freihandzeichnen 2 jó, gut. Testgyakorlat – Turnen 2. jó, gut. Írásbeli dolgozatok külső alakja – Aussere Form der Schriftlichen Arbeiten 2. meglehetős tiszta, niemlich rein. Felső-Lövőn – Oberschützen 1894 jan. 31 én. Höllig Károly igazgató –Kisch Rezső osztálynok.

Győrben 1911. február 21.-én tartotta esküvőjét Hilbert Teréz Franciska és Mehlschmidt Ferenc József. A Hilbert von Schüttelsberg család önálló fejezet ebben a gyűjteményben. A győri Hilbertek generációi jól gazdálkodtak, és jó körülmények közt adták férjhez
Riza lányukat. A lakodalmat a Royal szállóban tartották, ami a Meixner testvérek tulajdonában volt. A Meixner családdal később sógorságba került a család. A lakodalmi menü-kártya szerint: Ortovai víza-ikra. Contomme leves. Languszta rémoulard mártással. – vörös bor – Godard bélszín finom körítéssel.- somlói bor -

M1939.gjmvez.ig

Solo spárga vajjal. Idei liba és steyerjérce idei fejessalátával és francia befőttel. – Veuve cliquot pezsgő – Parfait. Kugler-sütemény, cukorka és torta. Gyümölcs. Sajt. Kávé. – cognac -
Győr, 1911. február 21. Meixner-Royal szálló.(Később Rába-dcs.)
Alsóörsre 1918 körül költözött ki a fiatal család, de a háború okozta válság miatt a nagyszülők is követték őket.
Egy 1920-ban Bicskén tartott ünnepségen Mehlschmidt Ferenc és neje, Batthyány Gyula gr. és neje, valamint Apponyi Albert gr. láthatók. Ferenc gyakran vásárolt Batthyány festő barátainak képeiből, ezekből lányainak is ajándékozott, amelyek így ma is láthatók a család otthonaiban.
A mányi katolikus templom nagyharangját 1924-ben ajándékozták felirata szerint: Mehlschmidt Ferenc gróf Batthyány Gyula és két szomszéd birtokos. A harang titulusa és a súly kb. 150 kg.

Az alsóörsi birtok alkalmas volt vadászatra is, főként apróvadakra: Fegyvertartási és viselési engedély. Mehlschmidt Ferenc Mányi lakos, kinek foglalkozása földbirtokos jogosult 16-os kaliberű angol gyártmányú 33020 gy. számú centrál rendszerű 2 csövű kakasos serétes lőfegyvert tartani, vadászatra használni és viselni. Vál 1923. évi nov. hó 21-n. Főszolgabíró mint első fokú rendőrhatóság.

A társalgási nyelv a magyar volt, de gyakran váltottak németre, franciára. A Prágában élő Irén néni írásban inkább a németet, Maris néni a magyart használta. A Mehlschmidt család ezen generációinak viselkedése tükrözte a dualista monarchia birodalmi viszonyait, tulajdonképpen egészen a második világháborúig.

Két lányuk, Lili 1912-ben és Edit 1914ben Győrben született. Rudolf 1916 ban két hétig élt. Franciska már Alsóörs pusztán született 1918-ban (Mány, Fejér vm.). Alsóörs puszta története önálló fejezet. A családi vagyon meghatározó része Hilbert Teréz hozománya, ági vagyonként került a Mehlschmidtekhez. Teréz korai halálával (1926, szeptember 1.) a három kiskorú lányé lett az ági örökség.
A mi édes Anyukánknak Édes jó Anyuka!
Már nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor Apuka haza hoz egészségesen. Reméljük, hogy egészséged jobbra fordult. Máma hozta meg a posta bizonyítványainkat Lilinek van pár kettese de hármasa nincs, nekem pedig tiszta egyesem van minek én nagyon örülök. Mi mindnyájan jól érezzük magunkat egészségesek vagyunk, csak Te nagyon hiányzol. Már nagyon szeretnénk látni. Kezeidet sokszor csókolja szerető leányaid: Lili, Dusi, Dissi, és Fránci. – A kislányok jól viselik magukat, mindannyian egészségesek. Vigyázunk rájuk. Nagyon sok kézcsókot küld: Tilda. 926. VII. 4. - Teréz anyuka már csak két hónapot élt.

*

Sándor Erzsébet - korábban Rimay Lászlóné, 1897. június 18.-án született, anyja neve Frendel Zsuzsanna – megjelenése fegyelmezetten leplezett feszültséget idézett elő a családban. Családi neve Bozsó volt.
A második házasság kötés – Sándor Erzsébettel - és a lányok férjhez menetele Lili 1933, Edit 1934, Franci 1940, korrekt bonyolult családi szerződéseket eredményezett. Ezek rendezték a vagyoni viszonyokat öröklés, életjáradék, hozomány, apanázs, kaució, ékszerek, Phönix életbiztosítási kötvényekre vonatkozóan, tekintettel haláleset bekövetkeztére is. A lányoknak többek közt havi 300 Pengő járt az uradalom jövedelméből. Érdemes emlékeztetőül az ismétlődő szerződők és tanúk felsorolása: Mehlschmidt Ferenc és Mehlschmidt Ferencné Sándor Erzsébet, dr. Szentkláray Emilné sz. Mehlschmidt Lili és dr. Szentkláray Emil. Dékány Sándorné sz. Mehlschmidt Edit és Dékány Sándor, dr. Horn Arthúrné sz. Mehlschmidt Franciska, Szlaczky Anna, dr. Schernhardt János, dr. Schernhardt Jánosné Valovits Helén, ifj. dr. Schernhardt János, ifj. dr. Schernhardt Jánosné sz. Szöllősy Júlia. Szöllősy Júlia – az unokák kócos-Juci-nénie – A Phönix Életbíztosító Társaság igazgatójának lánya volt. A jelentős kötvények: 1927-ben 180 ezer svájci Frank 1947-es lejárattal
1928-ban 10 ezer USA dollár 1948-as lejárattal
1929-ben 15 ezer USA dollár 1949-es lejárattal
1934-ben 30 ezer USA dollár 1944-es lejárattal
Ezek kalandos életet éltek a gazdasági világválság és a vásárolt Mercedes következtében. A győri Teleki utca 46. és Vásár tér 20/b alatti ház kezelésével Édesatyánkat továbbra is megbízzuk (1934.okt. 7)

A Mehlschmidt lányok pompás esküvőit a parkban álló kápolnába tartották, tekintélyes tanúk választásával, díszes vendégsereg jelenlétében. Az elit társasági élet eseményeit képezték.

Egy-egy vadászat alkalmával kora hajnalban gyülekezett a kastély előtt a környékbeli birtokosokból, családtagokból álló vadásztársaság. Dékány Sándor és Horn Artúr vők is részvevők voltak. Hajtók és vadászkutyák is nyüzsögtek, köztük Ferenc kedvence Betyár, a magyar vizsla.

Nyaranta és karácsonykor az unokák és alkalmanként a prágai rokonok is összejöttek az Alsóörs pusztai kastélyban, ahol külön vendégház is állt a parkban. A parkban ovális fürdőmedence volt, végében teniszpálya és egy nagy méhes is Lilinek. Maradt egy hangulatos hétköznapi fénykép, amint Ferenc a kastély előtt ül fonott karszéken és a faluból kihozatott borbély az arcát szappanozza.

Igazolványi lap. M. Kir. Váli Járási Katonai Parancsnokság. 1940. Iskolai végzettsége Tudományegyetem. Tényleges szolgálata 1915. III. 1. – 1918. III. 15.-ig. Állománytest: M. Kir. 11. honv. kieg. Pság Tata.

Csehország német megszállás alá került és Magyarországot is a háborúba sodorták.

Mein letzter Wille. Da Krig ist, und man nicht weiss was kommen kann, will ich mein Verfügungen treffen. Sollten meines Kinder und Kindeskinder nicht auf dem Leben bleiben, vermache ich mein ganzes Vermögen meinen drei nichten Lily Szentkláray, Dissy Dékány, und Franzi Horn, mit der bemerkung, dass meine Schwester Irene Pfersche noch lebt und in dürftigen Verhältnissen ist sie zu erhalten. Dass sie den Vater nicht vergessen und gute Kinder sind das weiss ich. Ich wünsche für ihr ganzes Leben viel Glück und Zufriedenheit und ein schönes Familienleben. Gott segne sie! Eörs, 2. juli 1943. Maria Mehlschmidt, geb. Mehlschmidt. (Mariska néni végrendelete, amelyben hatalmas vagyonát feltételesen a lányokra hagyja)

A háborút valóságában nem érzékelte. A kastélyt és a kápolnát teljesen felújította, a parkot is átformázta 1944 nyarán. Ekkor készítette el bronz portréját Gách György, a család barátja, aki Amerikában rendkívüli karriert futott be. Szentklárayék őrzik a szobrot. Nappal az égbolt csillogott az átvonuló Liberátoroktól, zúgó morajlásuk mindent betöltött. Ezek amerikai bombázók voltak. Esténként látni lehetett a Budapest fölött dúló légicsatákat Ennek roncsdarabjait a gyerekek szedték össze a birtokon. A Dékány unokák 1944 őszén a zsámbéki zárdában kezdtek tanulni, ahova reggel és délután lovaskocsi vitte a gyerekeket. A front közeledtével meggondolták magukat és egy lovaskocsival behúzódtak Edit lányuk Budafoki úti lakásába, óvóhelyére. Az értékeket 6-7 gödörbe elásatták a kastély körül. Egy kivételével mindet kirabolták pusztabeliek és a vöröskatonák
Az ostrom után néhány évig még megpróbált a meghagyott 150, majd 50 holdon gazdálkodni, de az ellenséges hatalom menekülésre késztette. Öregkorában Alsóörsön a szünidejüket töltő unokáival szívesen kártyázott petróleumlámpa fényénél, békés természetével és imponáló műveltségével mélyen hatott a gyerekekre. Rendkívül értékes öt vaskos bélyegalbumát mindenütt magánál tartotta.
Hosszú levél Örsről: Édes Diszikém! Itt vannak a kölykek. Borzasztóan örülök nekik … Tegnap este nagy kártyaparti volt. Huszonegyeztünk és Csaba tartozik nekem 3 forinttal … Csak maradj ott minél tovább, amíg egészen jól nem leszel [Szent János kórház] 1947 II. 6. Apád
Az ürömi gyógyszerészotthonban szereztek helyet, majd albérletben laktak Pesten. Az 1951-es kitelepítések során Taktaharkányba kerültek, de ott patikusként dolgozhattak, és Bozsó ebben helytállt.

Illetőségi bizonyítvány. Mi, Mány község elöljárósága, tudatjuk mindenkivel, akit illet, hogy Mehlschmidt Ferenc … 1921. évi julius hó 26-án … Mányon bírt községi illetőséggel. Mány, 1945 évi január hó 2.-n. bíró. jegyző.

M.K.S.H. 1003/1946 …igazolom, hogy az 1941. évi népszámlálás alkalmával … az alábbi adatokat jegyezte be: anyanyelve magyar, nemzetisége magyar … miniszteri fogalmazó.

Gyógyszerészek Jóléti Alapja – Személyi lap. – 1926-1944 évig feleségem volt 1030 holdas birtokán gazdálkodtam.- Az 1900-as évek elején kondícióban voltam Ischlben az udvari gyógyszertárban, … édesapám győri gyógyszertárában, amit 1911-ben vettem át… Mány 1948. I. 26.
Működési bizonyítvány (hamis!) 1949. Peczkay Jenő

Elítéltetése 1948 -51
Tényállás. Készült Székesfehérvárott 1948 évi június hó 26. napján az államügyészség fogházában. Jelen vannak védő és Mehlschmidt Ferenc előzetes letartóztatásba helyeztetett. … adja elő: … megfeledkezett a neki még 1945-ben visszaadott 68 db vadásztöltényről. … felvihették az emeletre, ahol mindenki által elfelejtve ott porosodhatott, amig a házkutatásnál elő nem került. Megjegyzem, hogy az emeletre csak létrán lehetett felmenni, én pedig magas korom miatt a létrán nem tudtam felmászni. … a felszabadulás után a gazdasági udvarban és a földeken talált és használható golyószórókat, gépfegyvereket és töménytelen lőszert még 1945 év folyamán … átadtam.
A Népköztársaság nevében a Magyar Kúria … ítéletet …a közvádló [súlyosbítás végett bejelentett] semmisségi panasza folytán … meghozta a következő ítéletet: mindkét alsó fokú bíróság ítéletének a büntetés kiszabására vonatkozó részét .. megsemmisíti s a vádlottat kettő hónapi fogházra.. ítéli; .. 26 napot kitöltöttnek nyilvánít. … Budapest, 1949. évi október hó 20. napján. –.Időközben az Államügyészség elrendelte a büntetés hátralévő részének kitöltését.
T. Igazságügyminiszter Úrhoz, Budapest. Kegyelmi kérvénye: Mehlschmidt Ferenc budapesti lakosnak I.M. 146.288/1949 sz.-hoz. Végzés. … a bűnjelként lefoglalt 1 db. Faláda átvétele végett … jelentkezzék… Székesfehérvár 1949 évi november hó 14 napján Dr. Spanyár István sk.
Dr. Jámbor Zs. ügyvéd leveleiből a Külsőbécsi úti Gyógyszerész Otthonba címezve, 1949 november 8.: … szíveskedjék az idemellékelt kérvényt aláírni…, november 16.: … január 2-ig halasztást engedélyezett…, december 5.:… Kúria B.I.2568/1949 sz. ítéletét… És: 1951. május hó 5.: … a fogházban közölték, hogy Feri bácsi 11.-én az épületet ¼ 8 ra tudja elhagyni. A megmaradt emlék egy levelezőlap 1951. IV. 14. Cenzúrázva Szfvári törv. Fogház. „negyedik napja, hogy itt vagyok… jó volt várni a bevonulással tavaszig, mert itt a fűtés nulla. A szobában 12-en vagyunk. Szalmazsákon alszunk a földön, de az álmaim azért szépek… Feri
Idézés bűnügyben. Lopás bűntette miatt Mehlschmidt Ferenc és társai ellen indított bűnügyben a járásbíróság az 1949 évi augusztus hó 24.napján … tárgyalást tűz ki… és erre a címzettet terheltként idézi meg. Ez utóbbi egy másik fejezete üldöztetésének.
Öregen
A kommunista diktatúra 1954-ben feloldotta kitelepítésüket, és sikerült helyet kapniuk a Tahi gyógyszerészotthonban. Itt éltek rezignáltan másfél évtizedig, és az első dédunokának, Tamásnak még tudtak örülni. Idejét passziánsozással múlatta. A külvilági kapcsolatait elvesztve Ferenc és Bozsó egymást követve haltak meg. Addig megőrzött személyes értéktárgyaiknak, – bélyeggyűjtemény, ékszerek – nyoma veszett. Egy évtized múlva feleségének Teréznek, és apjának Józsefnek a feldúlt családi kriptából kimenekített maradványait az ő falusi sírdombjába helyezték nyugalomba a lányai.


Szomorúan el nem múló szeretettel tudatjuk, hogy
Mehlschmidt Ferenc
1969. július hó 5.-én, életének 88-ik évében csendesen itt hagyott bennünket. Drága halottunkat július hó 8-án helyeztük örök nyugalomra a tahitótfalúi temetőben. Az engesztelő szentmisét 1969. július hó 17.-én ½ 9 órakor mutatjuk be a II., Krisztina téri templomban.
Emléke legyen áldott!

Mehlschmidt Ferencné sz. Sándor Erzsébet felesége, Dr. Szentkláray Emilné sz. Mehlschmidt Lili, Dr. Dékány Sándorné sz. Mehlschmidt Edit, Dr. Horn Artúrné sz. Mehlschmidt Franciska lányai, Dr. Dékány Sándor, Dr. Horn Artúr vejei, Szentkláray Emil, Szentkláray Ferenc és felesége, Szentkláray Balázs, Dékány Sándor és felesége, Dékány Csaba és felesége, Horn Péter és felesége, Horn András és felesége, ifj. Horn Artúr unokái, Dékány Tamás, Dékány Edit, Dékány Dóra, Dékány András, Horn Andrea, Horn Beatrix,

*
Mehlschmidt Ferenc József lányai

Mehlschmidt Rozália Karolina (1912) [1121] [7.gen.]
Győrben született Mehlschmidt Ferenc és Hilbert Teréz lányaként 1912. február 19.-én. Családi neve
Lili. Édesanyja 14 éves korában meghalt, így fiatalon fontos családi szerepet kellett vállalnia. A kastély parkjában nagy méhest gondozott. Esküvőjét az alsóörsi park kápolnájában tartotta 1933. november 11.-én Szentkláray Emil jogász doktorral. Dr. Szentkláray Emil édesapja Dr. Schernhardt János , édesanyja tarnói és ürményi Valovics Helene , aki Dr. Valovics Gyula lánya. Emil húga Olga (1902-1930),akinek lánya Lengyel Zsuzsa, és Öccse Szentkláray János dr. Szentkláray Emil Nagykikindán született 1898. június 12.-én és ott tanult a gimnáziumban. Az első világháborúban frontszolgálatért kitüntették. A második világháborút miniszteri osztálytanácsosként érte meg. A KEOKH-ban módjában állt a háború üldözöttjein segíteni Emil 1934 -ben, Ferenc 1939 –ben született. Főutcai lakásukat bombatalálat érte, ezért 1945-ben Alsóörsre költöztek. Letartóztatták, majd kiengedte a Népbíróság, de az ÁVO még egy évtizedig kémgyanúsként megfigyelteti Alsóörsön a kastély felhúzható létrával megközelíthető emeletén laktak, később az intézőházban. Görög-latin műveltségét és vidám zongorázásait az egész nagycsalád csodálta. Budapesten az Orvostudományi Dokumentációs Központban könyvtárosként dolgozhatott. Meghalt 1967-ben. [Részletes adatokat a Schernhardt család története tartalmaz]
Felesége Mehlschmidt Lili Alsóörsön tyúkfarm létesítésével foglalkozott. A gazdaságból a három lánynak 50 holdat hagytak meg. Közben Szentkláray Emil az un. B-listázás miatt állását veszítette. Budapesti albérletbe költöztek 1950-ben.
Elítéltetése
A kis gazdaság egyetlen tehene kilenc liter tejet adott naponta, amit be kellett szolgáltatni a községnek. Balázs 1949 februárjában született és tejjel is táplálni kellett, ami által csökkent a leadott tej mennyisége. A közellátás veszélyeztetésének vádjával 3 havi börtönbüntetésre ítélték Dr. Szentkláray Emilné Mehlschmidt Rozáliát. A büntetés letöltés alatt 1950-ben a metróépítésen kellett dolgoznia csillésként. Ezalatt a kis Balázst a család vette magához, így Dissy is gondozta.
Fiaik: Emil, Ferenc, és Balázs Gyula
Szentkláray Emil (1934. november 14.) [11211] [8.gen.] Születésétől beteg volt, kertészként dolgozott, meghalt 2001-ben. Solymáron van eltemetve.
Szentkláray Ferenc dr. (1939. május 10.) [11212] [8.gen.] A pesti piarista gimnáziumban érettségizett majd bejutott a közgazdasági egyetemre. A Közlekedéstudományi Intézetben dolgozott, majd a Kamion vállalatnál. Az IRU elnöke, az Autóklub alelnöke. Az Antall-kormány idején első követtanácsos Washingtonban, majd Torontói követ. Hazatérve fejlesztési főosztályvezető a Közlekedési Minisztériumban. Solymáron felépítette családi házukat. Wolf-Dieter Melzerrel ápolja a családi kapcsolatot. Felesége Csejdy Sarolta műegyetemet végzett statikus mérnök, dr. Csejdy László és Bogya Gizella lánya. akivel 1968. március 26.-án házasodtak. Gyerekeik: Máté, Nóra és Lili.
Szentkláray Máté (1970. január 8.) [112121] [9.gen.] A pesti piarista gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a közgazdasági egyetemet. Távközlési társaságnál dolgozik.Cikket írt a fonyódi Szigethy villáról. Felesége Spanyár Judit (Székesfehérvár, 1977. április 26.) közgazda, akivel 2003. július 19.-én tartották az esküvőjüket a piarista kápolnában. Az elődök életútja egy fél évszázaddal korábban érintkezett már.
Szentkláray Nóra (1972. február 1.) [112122] [9.gen.] Esküvőjét 1995. június 25.-én tartotta Domonkos Mátyással. Gyerekeik: ifj. Domonkos Mátyás (2000. október 18.), Domonkos Lenke (2002. július 2.), Domonkos Lóránt (2005. február 22.) [10.gen.]
Szentkláray Lili (1978. szeptember 18.) [112123] [9.gen.] Házasságot kötött 2002. augusztus 24.-én Szépalmán Madlena Tamással

Szentkláray Balázs Gyula (1949 február 16) [11213] [8.gen.]. Kisgyerekkorát még Alsóörs pusztán élte, majd Pesten gimnáziumot, utána a közgazdasági egyetemet végezte el. Felesége Probáld Éva – közgazda, akivel 1975. augusztus 2.-án tartották esküvőjüket. Balázs gépkocsi külkereskedelmi vállalat képviselője volt évekig Dubaiban majd Kairóban is 1986-89 között. Itt családtagok látogatták. Saját külkereskedelmi céget alapított Szentex kft. néven. Éva főiskolai oktató, helyettes főigazgató. Gyerekeik: Kata és Bence
Szentkláray Kata (1976. szeptember 25.) [112131] [9.gen] Kairóban kezdte el iskoláit.
Szentkláray Bence dr. (1978. június 7.) [112132] [9.gen.] Gyerekkorát Kairóban töltötte. Magyarországon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán tanult, közben teljesítette a Balaton átúszási versenyt. 2000-2002 közt bécsi kiküldetésben jogászkodott, majd hivatásra fordította a kedvtelését és Egyiptomban cégszerűen működő búvár központot hozott létre. Második magyarként PADI Course Director képesítést szerzett Malaisaban tett vizsgájával.

Mehlschmidt Edit Mária (1914) [1122] [7.gen.]
Győrben született Mehlschmidt Ferenc és Hilbert Teréz lányaként 1914. május 2.-án.
A Győr egyházmegyéhez tartozó győrszigeti rk. plébánia kereszteltek anyakönyvéből. VII. kötet 180. lap., 1719/72 folyószám. A születés 1914 Egyezerkilencszáztizennégy május 2., a keresztelés június 2. A kereszteltnek neve Edit Katalin Mária, nő, törvényes. A szülők Mehlschmidt Ferencz József gyógyszerész, győrszigeti szül. r.k. és Hilbert Terézia Franciska, győrujvárosi szül. r.k. lakóhelyük Győrsziget Híd utca 15. A keresztszülők Özv. Hilbert Károlyné szül. Domonkos Katalin r.k. A keresztelő Nágel Viktor plébános. Születési anyakönyvi kivonat. Azonossági szám: 3121.14.0491. Győr város. 491 folyószám. A bejegyzés ideje 1914 május 16, a születés május 2. A gyermek utóneve Mária (!) leány r. kath. A szülők Mehlschmidt Ferenc r. kath. 32 éves gyógyszerész, Hilbert Teréz Franciska r. kath. 22 éves Mehlschmidt Ferenc sk. Bejelentő. Kellermayer János sk. Anyakönyvvezető h. Családban csak Dissy. Az betűs eltérésből rendőrségi gyanúsítás lett, majd hivatalosan a Máriát írta.
Négyévesen költöztek Győrből Alsóörs pusztára. Emlékkönyve megmaradt édesapja 1922. december 31.-i kedvesen féltő bejegyzésével. Édesanyja 12 éves korában, 1926-ban meghalt.

Imakönyvében őrzött emlékek alapján a Sion zárdában az1923-27, az Angolkisasszonyoknál az 1928-29, és a Sacré Coeur intézetben (Philippineum) az 1930-31-es éveket töltötte. Még ma is használunk ezüst evőeszközöket <173> vésettel, ami az egykori zárdai étkészletéből maradt. Az intézeti változtatásokat a drága költségek okozták. Kereskedelmi érettségit szerzett a felső kereskedelmiben 1931-ben jeles eredménnyel. Latin-francia Missaléja ránk maradt. Barátnője Lonkay Éva, aki Gách György szobrász felesége lett. Gách mintázta Mehlschmidt Ferenc bronzportréját, később Amerikában világhírnevet szerzett, és Wildner Éva Sonnevendné, akivel egyidőben született fiaik feladata 55 év után találkozott. Fényképek őrzik tereplovaglásaikat az örsi határban.
Dékány Sándor tüzér főhadnagyot Almásy Pál mutatta be Alsóörsön a Mehlschmidt lányoknak. Mintaszerűen elegáns levelezésük 1933-35 között az utókornak eltéve.
Fejér vármegye árvaszéke. Véghatározat. … megengedik, hogy 100 000 pengő katonai házasság óvadéktőke, ill. az ezen tőke után járó 4 % -os kamat … kizárólag a kiskorú saját vagyona lesz megterhelve… M. Kir. Adóhivatal. … házassági óvadékot akép ajánlok fel, hogy az e tőke után járó 4 % -os 4000 P-t kitevő kamatok … a magam és férjem számára az álláshoz illő életmód javítására szolgáljanak. Mehlschmidt Edit , Mehlschmidt Ferenc törv. gyám, Királyi Járásbíróság, M. Kir. honvédelmi minisztérium. 401.736 … házassági óvadék elfogadtatott. Budapest, 1934. január 9.-én. Főtanácsnok-hadbíró.

. MEHLSCHMIDT DISSY és DÉKÁNY SÁNDOR tüzér főhadnagy, okl. gépészmérnök folyó hó 11.-én délben tartják esküvőjüket az alsóörsi házi kápolnában 1934. február

Házassági anyakönyvi kivonat. Fejér vármegye. Fsz.: 2, Mány 1934. febr.11. Dékány Sándor főhadnagy ref. szül.: Hódmezővásárhely 1904 július 21., lakh. Budapest IX. Rádai u.31. szülei. Dékány Dezső, néhai Kalina Janka - Mehlschmidt Mária r. kath. Szül.: Győr 1914. máj. 2. lakh.: Mány Alsóörs p. Szülei: Mehlschmidt Ferencz néhai Hilbert Teréz. Tanuk: vitéz Kárpáthy Kamilló Budapest, Hilbert Ferencz Bezi. Megegyezés szerint a születendő gyermekek valamennyien az anya vallását követik. Garzó Pál anyakönyvvezető.
Az esküvő után autóval(!) Ausztria-Olaszország körutat tettek. Később már gyerekekkel - Sándor (1935.) és Csaba (1938.) - évente Balatonföldváron vagy Mátraházán honvédtiszti üdülő. És természetesen télen-nyáron Alsóörs puszta együtt a nagy családdal.
Bizonyítvány melynek erejével a Magyar Vöröskereszt ezennel bizonyítja, hogy Dékány Sándorné sz. Mehlschmidt Edit a Magyar Vöröskereszt 205sz. Hadikórháza által 1943 évi január hó 22-től 1943 évi február hó 20-ig megtartott házi betegápolási tanfolyamon részvett s tudásáról eredményesen vizsgázott. Báró Apor Gizella a vizsgabizottság elnöke.
Dékány Sándort 1944 augusztusában alezredessé nevezték ki, majd a frontra vezényelték, a 3.-ik Hadsereg parancsnokságára. Októberben a családot mégis visszaköltöztette a budai lakásba, ahová közben erdélyi menekültek húzódtak be. A sejthető ostromra tekintettel előre gondoskodott a családjának elegendő konzerv tartalékolásáról, akkumlátoros lámpát és egy kis kályhát is küldött a Budafoki úti lakásba. Az oroszok 1944 karácsonyára körbefogták Budapestet, és a család a bérház óvóhelyére húzódott másfél hónapra. Ez alatt a lakásba egy időre két hadapród szállásolt be – odavesztek a várostromkor, és ágyúlövedék is robbant. Az áram- és vízszolgáltatás, valamint a fűtés leállt. Az oroszok kifosztották az óvóhely lakóit. A tél végén orosz tiszt vette igénybe a lakást. A lakóház kapuőrségében aktív tag volt Mehlschmidt Ferenc, aki az ostromot szintén itt vészelte át. Márciusban megjelent egy iparos, és ellátta hadiüveggel a három szoba ablakait, mondván, hogy hálával tartozik Dékány Sándornak! Másutt még olajos papír volt az ablakokon.

Az un. Igazoló Bizottság 1945. augusztus 30.-án igazoltnak jelenti ki Dékány Sándornét (8 aláírás!) Orosz-magyar nyelvű Vöröskereszt pályaudvari gondozó ig. Más munkára el nem vihető 1945. szeptember 14. Az 1946-47.évben több mint hét hónapot tölt kórházban tüdő- és mellhártyagyulladással. Ezalatt Szlaczky Anna segítsége volt nélkülözhetetlen!
Dékány Sándor 3-4 híradás után1948 nyarán kerül haza a hadifogságból. Egészsége és helyzete még bizonytalan. Lélekölő cigaretta töltés feketézőknek a megélhetésért. Népjóléti Minisztérium - Országos Hadigondozó hivatal XII fizetési osztály (gépíró) …1948. aug. 16. Francia műszaki fordító. 1950.-ig. Addigra már a férje műegyetemi katedrája, akadémiai doktorátusa ezredesi kinevezése mérsékelt gazdasági egyensúlyba hozza a családot. A Margit szigetre jártak teniszezni. Még nagymama korában is a bajnok Honvéd női csapatának tartalék játékosa maradt! Évtizedeken keresztül rendszeres bridge-partik voltak a családi és a társasági érintkezés jelentős formai szervezői.
A forradalomban el kellett viselnie a család férfi tagjainak fegyveres részvételét, de az eltiprás után senki sem menekült el. A családfőt 1957-ben megfosztották egzisztenciájától és rendőri felügyelet alá helyezték. Szentkláray Emil dr. segítségével az Orvostudományi Dokumentációs Központban kap állást és 1959-60.-ban kétéves könyvtárosi tanfolyamot végez. Idővel ő válik az intézet főkönyvtárósává, nyelvtudása pótolhatatlan volt. 1992. június 30-án hagyta ott a könyvtárat 78 évesen többszörös dédanyaként.
A háború után az első kis autót Csaba vette 1963-ban. Ezzel négyesben csehországi kalandozást tettek. A Mehlschmidt lányok a lakásgondjaiknak a megoldására 1966-ban Teréz édesanyjuk egyik gyémánt ékszerét eladták, amely így Wolf-Dieter Melzerhez került. Árából Dissyék egy telket vettek Balatonalmádiban, amelyre Sasu és Csaba egy kis hétvégi házat építettek. A szülők és unokák egyaránt sok időt töltöttek ott.
A Verpeléti-Budafoki út sarkán lévő télikertes lakást kisebbre cserélték, és 1969-ben a kelenföldi lakótelepre Csabáékkal azonos házba költöztek. Itt élték meg házasságuk negyvenedik évét, ami után Dékány Sándor dr. 1974 november 6.-án meghalt. Farkasréten van eltemetve.
A kis Trabant gépkocsiját Dissy mama még néhány évig maga vezette. A bridge-partikat özvegyen is megtartotta régi társaságával, és a régi Sacre Coeur kapcsolatát felélesztette.
A Kádár-rendszer bukása után férje felemás rehabilitálásával némi kárpótlást kapott. A földbirtok egy részét sikerült Mányon kárpótlásként visszaszerezni, és ennek jövedelme pénzügyi helyzetét megszilárdította. Sorban születő dédunokáiban nagy örömét lelte, nyolcvanon felül is labdázott velük. A farkasréti szertartáson dédunokája a tíz éves Márk ministrált.


Isten akaratában megnyugodva szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Dékány Sándorné
Mehlschmidt Edit életének 87.-ik évében elhunyt.
Hamvait július 7-én 12:45 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a farkasréti temetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmiseáldozatot ugyanaznap 18 órakor tartunk a Szent Adalbert plébánia kápolnában REQUIESCAT IN PACE! Gyászolják: fiai: Sándor és Csaba, menyei Judit és Anna, testvérei Lili és Franciska. Unokái: Tamás és felesége Éva, Edit és Férje Róbert, Dóra és férje János, András. Dédunokái: Ádám, Bálint, Márk, Nóra, Zsófi, Máté, Gergő. Rokonai ismerősei. Dékány Csaba, Budapest, Ormay Norbert u. 14.
*

Dékány Sándor villamosmérnök
(1935-)

Dékány Sándor dr. és Mehlschmidt Edit Mária fia. A református Dékány család és a katolikus Mehlschmidt család reverzálissal kapcsolódott egymáshoz. Sándor Budapesten született 1935. szeptember 15-én, és november 3.-án keresztelték meg a budai ciszterci plébánián. Keresztszüleit a háború elsodorta a tengeren túl. Családban a neve Sasu. Az elemi iskolát a Horthy Miklós úton, majd 1944 őszén a zsámbéki apácáknál járta. A 433-as Szent Bernát kiscserkész csapat tagja lett. A Ciszterci Rend Budai Szent Imre Gimnáziumába 1945-től 1948-ig tanult és ezalatt a 25 -ös csapat cserkésze volt. Baráti köre ezídőből származik, a 76-os létszámú osztályból. Osztályzatai 1947-ben: 1-1-2-2-3-1-2-2-1-1-2-2-1.
Az államosított gimnáziumban az országos középiskolás matematikai verseny döntőjében 12. helyezést ért el, ami számára felvételi eljárás nélküli műegyetemre jutást tett lehetővé. A forradalomban a műegyetemi zászlóalj híradósaként fegyveresen vett részt, amiért 1991-ben A Hazáért és Szabadságért éremmel tüntették ki. (Pogány M.: Amiről kevés szó esett… II. k. Adalékok a Budapesti Műszaki Egyetem 1956 októberi eseményeihez. 53-58. oldal, ”Természetesnek tűnt a részvételünk” A Dékány család. – Beszélgetés Dékány Sándorral és Dékány Csabával. Bp. 1992., valamint Frivaldszky J.: Ötvenhat Műegyetemistái. Ének a lyukas zászlóról. Történet dokumentumokban, 17. oldal. Kráter 2006. ). Műszer, Automatika szakon diplomázott 1958-ban, majd mérnök-közgazdász oklevelet is szerzett. Megtanult németül, angolul és oroszul. Egyesületi turistaként járta az országot, teniszezett és bridzsezett.
1962-ben feleségül vette dr. Ferenczy Judit fogorvost, dr. Ferenczy Károly professzor és Gáspárdy Mariann leányát. Gyermekeik: Dékány Dóra (1966) és Dékány András(1968).
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szerint a BM. III/III.1-b alosztálya 1960-1969 közt figyelte meg, és a ciszterci illegalitás Öregdiákok Körének ügyében készített jelentéseket róla.
Mérnökként villamos automatika tervezéssel foglalkozó iroda vezetője lett, majd ugyanott kereskedelmi igazgató. 1969-től az MMG Automatika Művek vállalkozási igazgatója,. 1978-tól a Műszeripari Kutatóintézet kereskedelmi igazgatója, közben az ENSZ Gazdasági Bizottsága mellett rendszeres magyar kiküldött Genfben. 1985-től már választás útján – párttagság nélkül – lett a Vilati vezérigazgatója, majd 1990-től 1995-ös nyugdíjba vonulásáig az MMG-AM vezérigazgatója. Ekkor kapta szakmai elismerésként az Eötvös Loránd emlékérmet. Azóta Budapesten él pasaréti lakásában. Többágú húszoldalas Családtörténetet írt 2004.-ben. A Dékány családnak 1967 óta Balatonalmádiban van közösen használt nyaralója. A Hazáért és Szabadságért kitűntetést 1991. október 23-án adományozta a köztársasági elnök.

[Átvéve a kérszigeti Dékány család történetéről c. gyűjteményből.]

Dékány Sándorné Dr. Ferenczy Judit. (1938- ) a budapesti Eötvös Gimnáziumban érettségizett és a BOTE Fogorvosi karán 1962-ben cum laude doktorált. Ezután tanársegéd lett a Protetikai Klinikán. Publikációi magyar és német szaklapokban jelentek meg. 1975-től a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság rendelőjében működött és innen ment főtanácsosként nyugdíjba 1995-ben. Egy ideig a Kereszténydemokrata Néppárt aktív választmányi tagja volt. Testvérei voltak: Ferenczy Tamás (1934-1986) és Dr. Ferenczy Mariann (1942-2000)
Dékány Dóra (1966-) Az egykori Baár-Madas gimnáziumba járt, majd elvégezte az Ybl Miklós Építőipari Főiskolát 1987-ben. A Vasas színeiben sikeresen teniszezett. Férje Stomfai János épületgépész mérnök. Szentendrén élnek. Gyerekeik: Stomfai Zsófi (1991), Stomfai Máté (1993) és Stomfai Gergely (1994)
Dékány András.(1968-) a Móricz Zsigmond (Baár-Mados) gimnáziumban érettségizett. Elvégezte a BME Villamosmérnöki Karát és számítástechnikai szoftver fejlesztő mérnökként dolgozik.

*

Dékány Csaba statikusmérnök
(1938-)

Budapest szfőváros Születési anyakönyvi kivonat. Folyószám 1638 A születés ideje 1938 augusztus 16. A gyermek Csaba Ferenc Dezső, fiú r. kath. A szülők Dékány Sándor magyar kir. honvéd százados, ref. 34, Mehlschmidt Mária, r. kath- 24, Budapest XI. Budafoki út 57/b. A születés helye Budapest IX. Gyáli út 17. A gyermek vallása megegyezés alapján jegyeztetett be. Szfőv. polgm. 5/1934-IV. sz.) Bejegyezve az A. h. 78§-a szerint tett írásbeli bejelentés alapján. Ilosvai Pál s.k. Bizonyítom, hogy ez a kivonat a Budapesti IX. kerületi állami anyakönyvvezetőség születési anyakönyvével szószerint megegyez. Kelt Budapest, 1938. szept. 24. P.H. Koltai János anyakönyvvezető h
Esztergom egyházmegye Budapest. Keresztlevél. Alulírott ezennel hivatalosan bizonyítom, hogy a Ciszterci Rend által vezetett Budapesti Szent Imre Plébánia kereszteltek anyakönyve I. kötet 226 lapján az 1938.-ik év szeptember hó huszonnegyedik napjáról a következők foglaltatnak: Folyószám: 92., a születésnek 1938. aug. 16.,a szentkeresztség fölvételének 1938. szept. 24. éve, hava napja. A kereszteltnek Csaba, Ferenc, Dezső., fiú, törvényes. A szülők: Dékány Sándor ref. m. kir. százados, Hódmezővásárhely, Mehlschmidt Mária, rk. Győr. Bp. XI. Budafoki út 57.b. A keresztszülők: Dr. Dékány István ref. orvos, Bp. IV. Veres Pálné u. 27., Mehlschmidt Franciska, rk. Mány (Fejér vm.). A keresztelő neve: Kalász Elek, ciszt. R. tanár.
Télikertes, 120 négyzetméteres első emeleti lakás, német tanti, télen és nyáron az Alsóörs-pusztai Mehlschmidt kastély ötholdas parkja. Ekkor jelenik meg Szlaczky Annus néni, aki nélkülözhetetlen maradt is a családnál még négy évtizeden át. Első elemi 1944-ben naponta lovas kocsival a zsámbéki zárdába. Ostromélmények a budai házban, apa nélkül 1948-ig. Hadifogoly segély.
433 sz. Szent Bernát kiscserkész csapat, nyári tábor 1945-ben Bakonyoszlopon, majd háromszor Zamárdiban. A Ciszterci rend Budapesti Szent Imre gimnáziumának, r. kat. általános iskolájának Évkönyve az 1946-47 iskolaévről. III. osztály, 17 gyerek, akik közül ma is barátaim: Berkes Balázs, Bíró András, Geszler József, Pesti András, Rudán Péter, Veress Gábor, bár négyen csak hazalátogatók. Dékány Csaba osztályzatai: 1-1-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1. Államosítás után Váli utcai iskola, majd a „Kandó”. Ak. Sz.: 106/1956, Ipari technikusi oklevél, Dékány Csaba, aki Budapesten 1938. augusztus 16.-án született, ipari technikusi tanulmányait a Kandó Kálmán Híradásipari és Műszeripari Technikumban 1952-1956-ig elvégezte, a képesítő vizsgabizottság előtt képesítő vizsgát tett a következő eredménnyel: Magyar nyelv és irodalom jeles, Történelem jeles, Matematika jeles, Gép- és műszertan jeles, Technológia jó, Műhelygyakorlat jeles. … A fentiek szerint a szabályszerű követelményeknek jelesen megfelelt. … a finommechanikai és műszeripari technikusi munkakör ellátására és … felsőbb tanulmányok folytatására képesít. Kelt Budapest, 1956 évi június hó 13-án. Dékány társelnök, Hahn Emil elnök, Hervay igazgató
Erdélyi túra öt hétig a keleti és déli Kárpátokon.
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem.
1951-61 közt a vándorsportokat kedveltem, Magashegymászás a Tátrában, sízés, barlangi- kerékpár- és kajaktúrák, tájékozódási versenyek országos díjakkal.
Magyar Természetbarát Szövetség Természetjáró igazolvány és Versenybírói igazolvány 1958. IV. 1., Vízi-jártassági igazolvány, 1959. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagsági könyve. Előadások, és közlemények a Karszt és Barlangkutatásban
A szentimrevárosi katolikusok történetéről 1991-ben Kamarás István rálátással jelentette meg a Búvópatakokat
. 2005-ben adták ki a Ciszterci indíttatású mozgalmakról a szorongattatás éveiben, 1949-1989. c. könyvemet. A könyv szól a kezdetekről, a terebélyesedésről, az 1961. évi letartóztatásokról, az államellenes szervezkedőknek minősítettek Gyorskocsi utcai kihallgatásáról. Az egyetemről eltávolítottak a kitűzött végszigorlatom napján, és bevittek a Gyorskocsi utcába a megkötött házasságom napján. A „Fekete Hollók összeesküvésének” titulált dossziékat V-146/835 sorozatszámon őrzi a Történeti Hivatal. Ebből 48 oldalt kaptam meg, és az 1972-ig tartó megfigyelésekről később még 18 oldalt.
Belügyminisztérium. Szigorúan titkos! Jegyzőkönyv …kihallgatásáról, 1961. június 22-én. … Kérdés: … mit tud annak illegális államellenes tevékenységéről? Felelet: Dékány Csabát 1944. óta ismerem, édesapja horthysta ezredes volt. Dékány Csaba ciszter gimnáziumot végzett, majd cserkész lett. 1959-ben találkoztam vele büntetésem letöltése után, amikor közölte velem, hogy illegális szervezkedés tagja, ott mint csoportvezető működik … klerikális jobboldali beállítottságú, … külföldi kapcsolatát nem ismerem.
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv. 1961. június 23. Bp. II. Gyorskocsi utca 31. Közlöm önnel, hogy Dékány Csaba ellenséges tevékenységére fogom kihallgatni… Felelet: Én Dékány Csabát 1954-ben ismertem meg, mint középiskolás tanulót, az illegális államellenes ciszter ifjúsági mozgalomban.
Belügyminisztérium II/8. F. Alosztály. Szigorúan titkos! Jelentés 1961. június 24. Ismételten áttanulmányoztam a BM II/8 B. Alosztály által folytatott vizsgálat során keletkezett Dékány Csaba terheltre vonatkozó anyagokat. Dékány Csaba osztályidegen származású, büntetlen előéletű, jelenleg a Műszaki Egyetem V. éves hallgatója….bizonyítják azt is, hogy Dékány Csaba ismerte az illegáció ellenforradalmi célkitűzéseit is. Ennek folytán a jelenleg rendelkezésre álló adatok már megalapozzák Dékány Csaba BHÖ. 1.pont /2/ bek. felvett bűncselekmény alapos gyanúja miatt történt terheltkénti felelősségre vonását. Egyetértek r. örgy. Jóváhagyom r. alez.
Ítélet előtt kiengedtek. Megesküdtünk 1961. július 19-én Rákospalotán Rácz Anna építészmérnökkel. Gyermekeink: Dékány Tamás (1963) és Dékány Edit (1965). Négy év múlva diplomát szerezhettem.
Miskolci kivitelezések után az Uvatervben a budapesti metró tervezésével foglalkoztam. A legizgalmasabb fejezetét később a kollégák számára leközöltem: Az Astoria story. Az állomás építésének igaz története. (Építési Piac 2000/23 sz. 21-23 oldal). Magántervezések, vezetőtervezői minősítés.
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 86/1974 Építésügyi Szakértői Engedély Dékány Csaba részére … Foglalkozása okl. mérnök diploma száma 2454/1965. Munkahelye Mélyépítési Tervező V. …Budapest, 1974. december 23.Dr Fülöpp Miklós Főosztályvezető.
1977.El XI.103/3 A Fővárosi Bíróság elnöke – a fővárosi főügyésszel egyetértésben – Dékány Csaba budapesti lakost igazságügyi szakértővé jelölte ki. … építészet /épület-és műtárgytervezés, kivitelezés/ szakterületen. … Budapest, 1979. november 13. Dr. Világos Lajos elnökhelyettes.
1975 és 79 között a metró fejlesztési tervein dolgoztam (Metróber – műszaki tanácsadó), mint a Délbuda-Rákospalota vonal, vagy a metróépítés távlati tervezése. Ezután 9 évig a kivitelező Kévmetró műszaki fejlesztési csoportvezetője voltam. Ezalatt működtettem 16 mérnökkel a Metróterv vgm-et.
Országos Találmányi Hivatal…Dékány Csaba…A bejelentés napja 1984.09.06. Eljárás és berendezés térszínalatti zárt szelvényű vonalas műtárgyak, különösen alagút jellegű építmények csőelemek talajba sajtolásával történő létesítésére. Lajstrom: 190.326. Deutsches Patentamt Offenlegungsschrift DE3539897,A1 Verfahren und Einrichtungen zur Herstellungen…
Önállósodás útja: a TETA kft – amely később a Mérnöki Kamara magját adta. Ekkor készítettem egy százházas lakókert mérnöki telepítését feltöltött bányagödörre, amelynek terveit ismertették az 1995-ös Rio-i Környezeti Konferencián, és a Baradla-felújítás építési terveit, amely megvalósításával az Világörökség lett.
Arbeitsvertrag abgeschlossen zwischen GHP Planung und Dienstleistung GesmbH. Als Arbeitsgeber, und Dékány Csaba als Arbeitnehmer … Der Arbeitsnehmer wird vorwiegwnd für folgende Taetigkeiten aufgenommen: Geschaefstführung der GHP. Planungsgesellschaft. …
Cégközlöny 1992. 44. sz. 01 09 165594 [AT] DCK Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. DCK Immobilienentwicklung und Investment GesmbH. Dékány Csaba ügyvezető HU
Oklevél forma: Dékány Csaba 1962-ben igazságtalan döntés alapján Egyetemünket elhagyni kényszerült. Az intézkedéstől elhatároljuk magunkat, és Önt, mint az Egyetem polgárát tartjuk számon. Budapest, 1991. május Michelberger Budapesti Műszaki Egyetem rektora.
Művelődési és Közoktatási Miniszter Rehabilitációs Bizottság Titkársága 37105/91 Dékány Csaba Budapest. Tisztelt Dékány Csaba Úr! A Magyar Köztársaság Kormánya … erkölcsi és politikai feladatának tartja, hogy az elmúlt évtizedekben politikai, világnézeti és vallási meggyőződésük vagy tevékenységük miatt sérelmet szenvedettek … elégtételt kapjanak. … Ezért a
Kormány nevében is megkövetjük. … Budapest, 1991 április 15. Tisztelettel Andrásfalvy Bertalan miniszter.
A Hazáért és Szabadságért A Magyar Köztársaság nevében az 1956-os emlékérmet adományozom Dékány Csaba részére. A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges forradalmunk alatt példamutatóan helytállt, fogadja ezért a Magyar Nemzet köszönetét. 1956. október 23. – 1991. október 23. No. 000453 Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke.
Rehabilitáló oklevelet adtak át február 13.-án az Építőmérnöki Kar kari tanácsának ülésén. Az oklevél címzettje Dékány Csaba mérnök, …A Jövő Mérnöke 1992. március 12. sz. 4-5 oldal.
A Hídépítő Vállalat végelszámoló vezérigazgatójának (Sonnevend István) meghívására három évre elvállaltam az általános helyettesi főmérnök feladatát. Ki Kicsoda A-Z 1995.
A Hídépítő Rt Igazgatótanácsának elnöke Spiro Agius és vezérigazgatója Apáthy Endre tisztelettel meghívja Dékány Csaba főmérnök urat A Hídépítő Részvénytársaság megalakulása alkalmából adandó állófogadásra a Hilton hotel Nagy Báltermébe 1993. július 8.-án 20 órára. Köszöntőt mond Takácsy Gyula az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke.
Jegyzőkönyv a Hídépítő Részvénytársaság 1993. december 7.-i közgyűléséről… A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bertrand de Dietrich úr, Dékány Csaba úr . A közgyűlésen megjelentek: GTM International S:A: részvényes képviseletében: Bertrand de Dietrich úr 41 100 szavazat, Hídépítő V. részvényes képviseletében Dékány Csaba úr 40900 szavazat.
Jegyzőkönyv a Hídépítő Részvénytársaság 1994. május 25.-én tartott éves közgyűléséről. A közgyűlésen megjelentek: : GTM International S:A: részvényes képviseletében Alain Goupit úr 41100 szavazat. Hídépítő Vállalat részvényes képviseletében: Dékány Csaba úr, 36800 szavazat.
A privatizációs feladatot becsülettel elvégeztük, az Államkincstárba egyik legtöbbet befizető nagyvállalat lettünk, én pedig 1996-ban negyvenéves munkaviszonnyal nyugdíjazásomat kértem.
Az anyai ágon kapott kárpótlást a család közös kezelésben tartja. Cégközlöny 1997. 10. sz.01 09 368150 [HU] Mehlschmidt Vagyonkezelő Kft. Dékány Csaba ügyvezető HU, Dékány Sándor HU, Dr. Horn András HU, Szentkláray Balázs HU. Ez kétszáz hektár jó termőföldet jelent.
Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara K-672/2004.11.30. Dékány Csaba szakértői igazolvány sz.:1549. 1119 Budapest, Ormay Norbert u. 14. Tisztelt Szakértő Kolléga! …Önnek 25 évi szakértői tevékenységének elismeréseként jár a GYÉMÁNT fokozat.… dr. Turán Zsolt sk. elnök.
Az 1994. évtől a közhasznú kelenföldi Szent Adalbert Misszió Alapítvány felügyelő bizottságának tagja, és ugyanott 2002.-től a Keresztény Úriemberek Társasága felügyelő bizottságának elnöke vagyok. Az Alapítvány a kárpátaljai gyerekek vendégül látásáról ismert, a KÚT az erdélyi gyerekek helyi képzését is végzi.
A Szent Imre Gimnázium kiadta 2006-ban a című könyvemet. Recenziók a Helyi Téma és az Új Ember c. hetilapokban, valamint néhány katolikus honlapon jelentek meg. Egy történész szerint elsőként jelentek meg kihallgatási jegyzőkönyvek, a szakma eddig csak a vádiratokkal, ítéletekkel foglalkozott.
Ideiglenesen ellátom a Ciszterci Diákszövetség titkári feladatait 2006. óta.
Az unokák, Márk, Ádám, Bálint és Nóra 2006-ban és 2007-ben nagyapjukkal Egyiptomban nyaraltak, és Szentkláray Bence hurghadai búváriskolájában nyílttengeri búvár PADI képesítést szereztek. Ezt a hatvan éve lejárt Phönix életbiztosítási kötvények részleges érvényesítése tette lehetővé.
Meghívó Hilbert Teréz Emléknapra, halálának 80. évfordulóján, amikor emlékezünk férjére, Mehlschmidt Ferencre, valamint meghalt lányukra Mehlschmidt Dissyre – lányai, unokái, dédunokái és ükunokái. Emléknap 2006. augusztus 26.-án… Megközelítően ötvenen voltunk.

Irodalom: fent már említett Astoria story és a Ciszterci mozgalmakról. Nem említve: Frivaldszky János: Ötvenhat műegyetemistái. ( Kráter 2006.) benne 16 idézet 3 Dékánytól, Kamarás István: Búvópatakok (Márton Áron Bp. 1992.), Pogány M.: Amiről kevés szó esett I, II. (Műegyetem-1956. Alapítvány 1991-93.)
[Átvéve a kérszigeti Dékány család történetéről c. gyűjteményből.]

Dékány Csabáné Rácz Anna építészmérnök
(1937-)

Azonossági szám: 1684-37-1145 Újpest város Születési anyakönyvi kivonat. Folyószám 1145. A bejegyzés ideje 1937. okt.5. A születés ideje 1937. szept. 30. A gyermek Anna Margit, leány, r. kath. A szülők Rácz Kálmán középiskolai tanár, r.kath. 29.,Beleznay Anna Jászberény, r. kath., 26, Szt. Lélek utca 1. A születés helye Újpest, Horthy Miklós út 69. Bizonyítom, hogy ez a kivonat az Újpest anyakönyvi kerület születési anyakönyvével szószerint megegyező. Kelt Újpest, 1949. június 30.-án. Anyakönyvvezető h.
Még négy testvére született: Mária (1938) Farkasfalvy Györgyné, Kálmán (1942), Klára (1945) villamosipari főiskola, és Gábor (1950) Iparművészeti főiskola végzettségűek.
Jászberény, Őrszentmiklós, Rákospalota. Gimnázium. Tornász oklevelek-érmek, és meghívó az ifj. válogatott keret edzésére. OKLEVÉL 1873/1961. Ezt az oklevelet Rácz Anna számára állítottuk ki, aki 1937 évben szeptember 30. napján Újpest városban Magyarországon született és az 1956/57 tanévtől az 1960/61 tanévig az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán tanulmányi kötelezettségének eleget tett. Diplomatervét közepes minősítéssel védte meg. Az Állami Vizsgáztató Bizottságnak 1961 évi június hó 33.-i határozata alapján nevezettet okleveles építészmérnöknek nyilvánítjuk. Budapest, 1961 évi jún. hó 22-n. elnök – rektor. Házasság 1961. júniusban, esküvő július 19., Rákospalotán. Gyermekek: Tamás (1963), Edit (1965).
Középülettervező V., Lakóterv – Berlin, Frankfurter Tor 140 lakás (1970.), Mélyépterv, - víztisztító művek, mint Martfű, DKV. Építészeti osztályvezető 1986-tól. Uszodák, mint Százhalombatta (1987.) A legkedvesebb a Patikaház a Bazsalikom utcában (Bp. XI., 1995.). É-1 vezető tervező, az Építész Kamara és az Építőművész Szövetség tagja. Eredményes tervpályázatok. Magántervezésű társasházak sora Budán, amíg el nem készül a saját ház az Ormay Norbert utcában. (1981.) Erre még két szint a gyerekeknek 1992-ben. Nyugdíj 1995.-ben. Szüleiről: Rácz Kálmán festőművész (1908-1995). Középiskolai tanár Jászberényben. A háború után Rákospalotai műtermében festett. Termékeny portré, csendélet és tájképfestő, jellegzetes olajfestési technikával. Korai aquarelljeit a Nemzeti Galéria őrzi. Öccsei Gábor és Lőrinc, aki anyai ágról való Szlatényi vezetéknevet vette fel. Felesége beleznai Beleznay Anna. (1911-1994.), akivel öt gyermeket - köztük Annát - neveltek fel. Az ő testvérei Dr. Beleznay Cecilia, angolkisasszonyos házfőnök, és Dr. Beleznay Mátyás ügyvéd Ózdon.

Dékány Tamás Kálmán (1963. június 28.) gyerekkorának kedvelt színtere az Almádi kert. Ybl Miklós főiskolát végzett mélyépítő mérnök. Kivitelezéssel foglalkozik. Kötetlen sportos élet híve. Házasságot kötött 1990. július 14.-én Dr. Radányi Éva fogorvossal (1964. szeptember 12.). Gyermekeik: Dékány Ádám Roland (1991. május 17.) első helyezett történelemből, és Dékány Bálint Krisztián (1992. szeptember 27.) terepkerékpáros. Mindketten a budai Szent Margit Gimnáziumban tanulnak, és PADI nyílttengeri búvárok.
Dékány Edit Beáta (1965. május 27.) Az ELTE Jogi Karán abszolvált, házasságot kötött 1989. október 9.-én, férje Szerényi Róbert Márton (1967. február 16.) sportszerekkel foglalkozik. Gyermekeik: Szerényi Márk Patrik (1990. április 3.) a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanulója, fotós, és Szerényi Nóra Anna (1993. május 27.) a budai Szent Margit Gimnázium tanulója. Mindkét gyerek nyílttengeri búvár PADI igazolvánnyal.

Mehlschmidt Franciska (1918) [1123] [7.gen.]
Alsóörs pusztán született Mehlschmidt Ferenc és Hilbert Teréz lányaként 1918. október 4.-én. Édesanyja 8 éves korában meghalt. Edit nővéréhez hasonlóan intézeti nevelésben részesült. Prágában élt egy évig 17 éves korában nagynénjénél, Mehlschmidt Máriánál, miután annak férje Mehlschmidt Rudolf 1934-ben meghalt. Dékány Csaba keresztanyja.
Férje
Horn Artúr dr., aki 1911. március 24-én született Kairóban Horn Albert és Beőthy Katalin gyermekeként. A díszes esküvőt Mány Alsóörs pusztán tartották 1940. október 15-én. A családtagok, tanúk – Pálffy-Daun József gr és Konkoly-Thege Sándor dr – és barátok –Sárkány József dr, Csávossy Ernő br -– ünneplő részvételével. Horn Artúr dr. 32 évesen már magántanár a József Nádor Műszaki és Gazdasági Egyetemen, és 1954-ben egyetemi tanárként a mezőgazdasági tudományok doktora. Az 1956 utáni félreállítás után 1967-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Három évig a FAO társelnöke Rómában. Az Akadémia Aranyérmét 1990-ben neki ítélték, és a 90.-ik születésnapját tudományos üléssel ünnepelték. Meghalt 2003. novemberében, a Kerepesi temetőben nyugszik. Gyerekeik: Péter, András és Artúr

Horn Péter dr. [11231] [8.gen.] Budapesten született 1942. január 13-án. A Toldy gimnáziumban érettségizett, majd agrármérnöki diplomát szerzett. A Gödöllőn végzett kutatói munka után fiatalon a Kaposvári főiskola alapításában vett részt, majd egyetemmé alakulásával annak több cikluson keresztül rektora. Országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kaposvár díszpolgára, A Duna televízió elnöki magisztere. A Szent István Egyetem 2006-ban Doctor Honoris Causa címmel tisztelte meg. Felesége Cserhídi Éva dr. (1941. december 24.). Közegészségüggyel foglalkozott. Gyermekeik:
Horn Andrea [112311] [9.gen.] (1967. április 24. Gödöllő) Férje: Lengyel Ferenc színművész (1961. október 16.) Lengyel Zita (1991. augusztus 16.) és Lengyel Adél (1995. március 30.)
Horn Beatrix. [112312] [9.gen.] (1968. április 14. Gödöllő). Férje Juhász István.

Horn András dr. [11232] [8.gen.] Budapesten született 1943. március12-én. Családi neve: Csiti. Agrármérnöki diplomát szerzett, majd növényvédelmi szakmérnök. A Summit-Agro Hungaria Kft. Igazgatója. A soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi docense (2006.) Házasságot kötött 1968. december 13.-án. Felesége Kocsis Mária (1946. május 12. – 2002. december 14.) Fiaik:
Horn Ádám [112321] [9.gen.] (1969. december 4.-)
Horn Ákos [112322] [9.gen.].
(1971. január 7. – 2007. április ) mezőgazdasági gépészmérnök. Origami készítéssel foglalkozott, 2005-ben nemzetközi innovációs díjat nyert. Snowboard oktatói képesítést szerzett.
Horn Albert [112323] [9.gen.]
(1976. július 23. -) a testnevelési főiskolán tanult. Az Xsport autós cég képviselője.
Horn Artúr ifj. [11233] [8.gen.]Budapesten született 1954. június 10-én. Mezőgazdasági főiskolát végzett. Megházasodott1980. január 28.-án. Felesége Temesvári Erika, aki Mohácson született 1955. február 20.-án, és a kaposvári mezőgazdasági főiskolát végezte. Somogyban saját állattenyésztő gazdaságuk van, Szennán élnek. Lányaik:
Horn Katalin [112331] [9.gen.] (1980. június 29.-)a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán tanul.
Horn Franciska [112332] [9.gen.] (1981. június 9.-) Férje Rajczi Balázs, 2006. július 8.-án volt az esküvőjük kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban.
Horn Éva Judit [112333] [9.gen.](1985. július 4.-) a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett.
Horn Zita [112334] [9.gen.] (1991. február 10.-) a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban tanul.

Utolsó módosítás: 2007. október 30.Nachkommen von Ferenc József Mehlschmidt


6 Ferenc J. Mehlschmidt1881 - 1969
+Teréz Hilbert 1892 - 1926
7 Rozália Mehlschmidt 1912 -
+Emil Szentkláray 1898 - 1967
8 Emil Szentkláray 1934 - 2001
8 Ferenc Szentkláray 1939 -
+Sarolta Csejdy
9 Máté Szentkláray 1970 -
+Judit Spanyár
9 Nóra Szentkláray 1972 -
+Mátyás Domonkos
10 Mátyás Domonkos 2000 -
10 Lenke Domonkos 2002 -
10 Lóránt Domonkos 2005 -
9 Lili Szentkláray 1973 -
8 Balázs Szentkláray 1949 -
+Éva Probáld 1950 -
9 Kata Szentkláray 1976 -
9 Bence Szentkláray 1978 -
7 Edit Mária Mehlschmidt1914-2000
+Sándor Dékány 1904 - 1974
8 Sándor Dékány 1935 -
+Judit Ferenczy 1938 -
9 Dóra Dékány 1966 -
+János Stomfai 1965 -
10 Zsófia Stomfai 1991 -
10 Máté Stomfai 1993 -
10 Gergely Stomfai 1994 -
9 András Dékány
8 Csaba Ferenc Dezső Dékány 1938 -
+Anna Margit Rácz 1937 -
9 Tamás Kálmán Dékány1963 -
+Éva Radányi 1964 -
10 Ádám Roland Dékány1991 -
10 Bálint Krisztián Dékány1992
9 Edit Beáta Dékány 1965 -
+Róbert Szerényi 1967 -
10 Márk Patrik Szerényi 1990 -
10 Nóra Anna Szerényi 1993 -
7 Rudolf Mehlschmidt 1916 - 1916
7 Franciska Mehlschmidt1918 -
+Artúr Horn 1911 -
8 Péter Horn 1942 -
+Éva Cserhidy 1941 -
9 Andrea Horn 1967 -
+Ferenc Lengyel 1961
10 Zita Lengyel 1991 -
10 Adél Lengyel 1995 -
9 Beatrix Horn 1968 -
+István Juhász1965 -
10 Ádám Juhász 2001 -
8 András Horn 1943 -
+Mária Kocsis 1946 -
9 Ádám Horn 1969 -
9 Ákos Horn 1971-2007
9 Albert Horn 1976 -
8 Artur Horn 1954 -
+Erika Temesvári 1954 -
9 Kata Horn 1980 -
9 Franciska Horn1981 -
9 Éva Horn 1985 -
9 Zita Horn 1991 –
Alsóörs puszta


Irodalmi adatok Alsóörs korai történetről


Mány és környéke már az
ókorban is lakott hely volt. Szent László 1082-ben a veszprémi püspökség alá rendelte pusztáival együtt.(Szentjános-mánya, Örs-mánya!) Neve ekkor Mán alakban van írva. A település nevét az idők folyamán Nagy-, Kis-Mány, Puszta-Mány -ként is írták. 1338-39-ben a falut elhatárolják a szomszédos Örs-től. Mány a török időkben elpusztult, a szomszédos Örs-sel együtt. 1611-ben a Battyán család birtoka. 1680-ban a Battyán családbeliek mányi birtokukat elzálogosították.1703-tól a falut Fejér vármegyéhez csatolják. Az 1700-as évek közepén német telepesek lakják be újra a falut.

Örs


Örs nevét az oklevelek 1249-ben említik először, Vrs alakban. A török időkben elpusztult Örs falu, a mai Mány határába olvadt. 1249-ben királyi birtok volt, ahol 17 királyi nép lakott, akik közül 6 boradó” volt, fejenként évi 50 korsó bor szolgáltatással. A fenti adatokból kitűnik, hogy a településen és környékén már az 1200-as évek elején kiterjedt szőlőművelés, bortermelés folyhatott. Örsön élt a királyi bortermelőkön kívül a fennmaradt

oklevelek alapján 7 udvarnok, és négy fő, aki a királyi udvar gazdaságának tartozott abrakot adni. Alsóörs pusztát ábrázolja Mikovinyi 1742. évi térképe, amelyen a ma is járt Bicske-Zsámbék kocsiút kis szakasza látható, és az un. Második katonai felmérés 1869. évi lapja, amelyen a mai Mány-Zsámbék országút azonosítható.


A településen a felsorolt királyi népek földje, a köves, erdő és szántó összesen 20 ekényit tett ki. 1250-ben IV. Béla király a fent említett örsi királyi földet tartozékaival együtt az esztergomi érseknek adta cserébe, s határát is leíratta. 1338-ban az érseki falu határjárása megújításának ellentmondanak a Mányiak és Básztélyiak is. Örs ma már csak puszta Mány határának északi részén; Alsóörs puszta, Felsőörs puszta, mely az oklevelekben leírt határjárás adatai szerinti középkori helység ezektől kissé északnyugatra kereshető.


Az Alsóörsön a 20. század második felében lerombolt emeletes kastély eredetileg tulajdonképpen vadászkastélynak épült a 18. században. Végső formájában neobarokk vonalazású homlokzatokat kapott. Dékány Sándor 1940 körül alaprajzait felmérte. Falaiból még látható valamennyi. A kastélytól távolabb, a bevezető út mentén az 1700-as években épült a boltozatos dézsmaház, amelynek alsó szintje a húszadik századot is átvészelte. Fényképek a 20. század elejéről: az ököristálló, és Hanák Ödön intéző néhány marhával az Úsztatónál. A harmadik kép a dézsmaháztól nézve a pusztai lakások, fölöttük a magtár teteje, majd a lóistálló, mögötte a tehénistálló szárnya és háttérben az Örsi-hegy.
A Magyar Kastélylexikon Fejér megye kastélyai és kúriái kötetében (2002.) Virág Zsolt a 19. században gr. Sándor és hg. Metternich tulajdonlásról is tesz említést. A község határában, attól délre egy Gyula nevű szláv település is létezett. Most
gyulai dűlő – jelenleg a Mehlschmidt unokák birtokában.A Mányi Egyházközség története

(valószínűleg Geiger Jakab plébános munkája – kézirat. Kivonatolta d. cs.)
Midőn Szt. László 1082-ben felsorolja a veszprémi püspökség birtokait, Mányt is megnevezi. A XIV. században több Mányról hallunk, egymás mellett feküdtek, így 1321-ben Szt. Miklós Mányról, 1338-39-ben Mányról, 1476-ban Szt. Márton Mány és Logod Mány, 1662-ben
Eörs Mány szerepelnek az oklevelekben. Az utóbbi elnevezés igazolja, hogy Mány mai filiáinak, Alsó- és Felsőörsnek története összenőtt a mater históriájával. Mindkettőt besenyők lakták Róbert Károly idejében, kik kezdetben határőri szolgálatot végeztek, s "Őr"-nek nevezték őket. De saját szállásaikon is voltak őrök, kikről lakóhelyüket Őrsnek hívták. 1338-ban a királyi kúria bírája kéri az esztergomi keresztes konventet, hogy az érseki birtokot, Őrsöt válasszák el a mányi birtoktól, mire a királyi kúria bírája Őrsöt az esztergomi érseknek ítélte


oda. Filiáinkat később világiak birtokolták. Batthyányi Fülöp gróf 1787-ben a hívek segítségével megépíttette a mányi templomot, 1829-ben önálló lelkészség; 1841-ben végre parochia lesz. Az 1829. május 25-én kelt püspöki határozat filiaként Mányhoz csatolta Eörs pusztát.
Mány első nagyobb stílű harangjait a XIX. század legelején öntette: szent Kereszt harangja 365 fontot, Szűz Mária és az összes szent vértanúk tiszteletére készített harangja pedig 185 fontot nyomott. ." Az 1902. évben a meglévő két harang mellé Leffelmann Erzsébet új, az eddigieknél nagyobb harang beszerzésére 1200 Ft-ot adományozott. Az első világháború két harangot szerelt le a mányi toronyból. Az egyik az említett ajándék volt, a másik valószínűleg a szent kereszt tiszteletére öntött, "Jézus irgalmazz nekünk" feliratot viselő, 1882-ben készült harang. Épp ily vázlatos értesítés maradt reánk 1930-ból két, a Harangművek R. T. -nél a mányi egyházközség által 1924. jún.4-én vásárolt két harangról, a kötlevelet a székesfehérvári püspöki levéltár őrzi, a harangok további sorsa azonban ismeretlen előttünk. [De ismert a Leltár szerint! – d. cs.]

A Szent Kereszt Felmagasztalásáról nevezett Mányi Plébániatemplom
Leltára

Harangok
1. Titulusa: Magyarok Nagyasszonya. Felirata: Készült Mehlschmidt Ferenc, Sassnov Eduard, Grósz Hermann és gróf Batthyany Gyula adományából. Harangművek Rt. 1924. - Súlya kb. 150 kg.
2. Kisebbik harang. Felirata: Fusa Budae 1785 Refusa Pestini 1851 Fudit Andreas Schandt Pestini – Súlya kb. 75 kg.
3. Lélekharang. Felirata: Jézus szenvedéséről bűnösök emlékezzünk… 1936. – kb. 20 kg. …

A templom szentélyében a háború után még sokáig állt a a Mehlschmidt család részére. Az Alsóörs pusztai kápolnáról nem találtam említést, pedig Virág Zsolt adata szerint 1866-ban már állt. A Mehlschmidt harangnál a leszármazottak családostul tisztelegtek 2007. júniusában

Térképi adatok Alsóörs pusztáról

Az 1771-es Müller-féle Magyarország térkép feltünteti Ors települést kb. Felsőörs helyén. Az 1783-ban készített Josefianus első részletes katonai felmérés (1:28 800) megnevezés nélkül méretében ábrázolja az alsóörsi kastélyt és kertjét. A környező úthálózat eltér a maitól. Egy 1800. évi Magyarország térkép Zsámbék és Bicske között Kis Mány, Nagy Mány, és Eörs P. településeket ábrázol. Három részletet kiemeltem a leiráshoz.
Az 1889. évi harmadik katonai felmérés 1:200 ezres áttekintő lapja
Al. Örs psz. megnevezéssel a kastélyt és a pusztát (dézsmaházat) helyén ábrázolja, helyes patak és út vonalakkal. Az egyidejűleg készült 1886-os kataszteri felmérés 1:2880-as lapja mérethelyesen ábrázolja a 4-5 holdas francia parkban 0486 helyrajzi számon a kastélyt, a parádésistállót, a gazdasági épületet és a parkhoz utólag kerített kápolna épületét. A megnevezés Alsó Örs major. A külső gazdasági épületek között az intézőház, a tehénistálló, a disznóól, a keretes pusztai lakóépületek az istállóval, a magtár, a lábas-pajta, az ököristálló és a régi dézsmaház van feltüntetve.
Ennek az állapotnak megfelelően vásárolta meg a Hilbert Ferenc Alsóörs pusztát.


Az Alsóörsi Mehlschmidt Uradalom


Mehlschmidt Ferenc (József) gyógyszerész 1911-ben vette feleségül Hilbert Ferenc lányát Terézt. A házaspárnak Győrben született Rozália (1912) és Edit (1914) névre keresztelt lánya. A Hilbert szülők a Fejér megyei Alsóörs puszta birtokot ezután adták hozományként Teréz lányuknak. A család oda költözött, és Franciska lányuk 1918-ban már Mányon lett anyakönyvezve. Teréz öccse, Hilbert Ferenc ugyanakkor Győr megyében kapott hasonló méretű két földbirtokot. Érdekes előzmény, hogy 1895-ben már Mehlschmidt és társa ugyanekkora birtokot haszonbérelt a Győri Székeskáptalantól


Alsóörs 1927. Mehlschmidt család

Az első Világháborús hadikölcsönökön a család igen súlyos pénzveszteséget szenvedett. Alsóörs pusztát a 1919-ben román megszállás alatt teljesen kifosztották. Csak nagy kölcsönök segítségével sikerült a gazdaságot helyreállítani. Ehhez a győri Mehlschmidt-patikát és a házakat el kellett adni. A Mehlschmidt - Jankovich Róza házaspár is Győrből oda költözött. József 1929-ben meghalt, és Róza akkor Prágába költözött a lányához, és ott halt meg.
Hilbert Teréz 1926-ban meghalt, és a birtokot a három leánygyermek örökölte. A környéken az aranykalászos mintagazdaság, mint ezerholdas Mehlschmidt birtok és kastély vált ismertté. A családi
kriptában – az alsóörsi kastély-park déli oldalán – Mehlschmidt József és Hilbert Terézia koporsója feküdt. A kripta 1927-ben létesült, és felette egytornyú kápolna állt, amit 1944-ben teljesen felújított Ferenc és a háborút némi sérülésekkel átvészelte. A háború alatt és a termelőszövetkezeti korban többször földúlták, majd lerombolták. A csontmaradványok a tahitótfalusi sírdombba lettek elhelyezve a z 1970-es évek végén.
Alsóörs története egybe forrott Mehlschmidt Ferenc életrajzával, ahol családi részletek vannak megírva


KÖZJEGYZŐI OKIRAT:
Én Dr. Pekker Emil bicskei királyi közjegyző felkérés folytán megjelentem az alulírt időben a
Mány községhez tartozó Alsó Eörs pusztán Mehlschmidt Ferenczné született Hilbert Teréz kastélyában aholis az itt jelenlévő Mehlschmidt Ferenczné született Hilbert Teréz földbirtokosnő mányi (Alsó Eörs puszta) lakos által, kit személyesen ismerek kiállíttatott a következő közokiratba felvenni kért

KÖTELEZVÉNY

$ 2700 azaz Kettőezerhétszáz dollárról, mely összeget alulírott a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól kölcsönképen a következő feltételek mellett átvettem:

… 5 éven át …

…biztosításul egyetemlegesen lekötöm a bicskei kir. járásbíróság területén fekvő mányi 1461 számú telekkönyvi betétben A II 1-54, 56-68, 70-91 sor, a mányi 2139 számú telekkönyvi betétben A I 45-47 sor + 1 sor 7808/1 helyrajzi számok alatt felvett ingatlanaimat, azoknak tartozékait és haszonélvezetét…
Dollár vagy aranydollár alatt jelen kötvényben mindenütt az Északamerikai Egyesült Államokbeli dollár értendő, amely a 15,0463 gramm színaranyat tartalmazó tízdolláros aranyérmének egytized része…
… előttem saját kezűleg aláírta. Kelt Mányon (Alsó Eörs puszta) 1925 évi november hó 12. napján…(P.H.)… 20 000 koronás bélyeggel ellátott eredeti közjegyzői okirattal mindenben egyező… [ez a Korona infláció tetőzése, a Pengő megjelenése előtti kor – d. cs.]
A kastély alaprajzai
1940 körül
Biztosítási kötvények az 1928-34-es évekből
10 ezer dollár, 180 ezer s. frank és
30 ezer dollár

Franciapark az 1889 évi kataszteri térképen

MEHLSCHMIDT DISSY
ÉS DÉKÁNY SÁNDOR TŰZÉR FŐHADNAGY, OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK
1934. FEBRUÁR 11.-ÉN DÉLBEN TARTJÁK ESKÜVŐJÜKET
AZ ALSÓÖRSI HÁZIKÁPOLNÁBAN

*
MAGYARORSZÁG FÖLDBIRTOKOSAI ÉS FÖLDBÉRLŐI
(Gazdacímtár)
A 100 kat. hold és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek
Az 1935. évi adatok alapján
A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal
Budapest 1937.

Fejér vm., Váli járás, Mány község
A földbirtokos: Mehlschmidt Ferenc, lakóhelye Mány
A földbirtok területe 763 kat. hold [= 1017 magyar hold, = 439 ha]
Művelési ágak szerint: szántóföld 648, kert 5, rét 22, legelő 39, erdő 23, más 26 kat. hold
A földbirtok kataszteri tiszta jövedelme: 9340 aranykorona
Ez terület nagyság szerinti sorrendben a 1457.-ik helyet jelenti. [AK szerint kb. 7-800-ik]


*

Hanák Ödön egykori gazdatiszt Horn-családhoz írt 1981. évi leveléből:

1944. augusztus hónapban el kellett vinni 3 pár lovat Balatonboglárra, kocsival teljes felszereléssel. A fogatokat átadták, majd a kocsisok hazajöttek. Novemberben egy esős késő délután kocsikaraván húzott be a gesztenyés úton. Én az iroda verandáján álltam, vártam, s akkor a haranglábnál megállt az első fogat. A lovak elkezdtek nagyon nyeríteni, odamegyek, hát a mi lovaink voltak az első kocsiba fogva. Volt egy nagyon kedves mén, Suszter volt a neve, a párjával volt akkor is. Kapáltak, nyerítettek, forgatták a fejüket felém. Elbeszélte az altiszt, hogy amikor a gesztenyés úthoz értek a lovak, nem bírt velük, akárhogyan húzta a hajtószárat, csak befordultak. Így jöttek a majorba, ott is szálltak meg reggelig, Suszter a párjával a régi helyükön. Kaptak jó abrakot, lucernát, még vittek is magukkal. Reggel Kisörs felé indultak a mi kedves lovaink…
Utoljára a Nagypajta maradt. Ott ástunk egy nagy vermet 400 mázsa búzának, azt töltöttük…
… (német tábornok)…hogy azonnal az összes szarvasmarhát hajtassam Komáromba – decemberben, délután 3 órakor! … ilyenkor az istállózott marhát éjszakának idején hajtani nem lehet. Meg is történt az elhajtás, de nem Komáromba, hanem a juhállási és felsőbertafai táblák közti vízmosás vájta mély árokba, közel 300 db számosállat. Majd a többi a fűzvölgyi nádasba s a csőszházba, még a Molnár Laci istállóit és színjeit is igénybevettem. Ez az átkos állapot 12 napig tartott…
Örs igen gazdag gazdaság volt. 1930-tól 1937-ig volt a legnehezebb. Naponta több mint 2200 liter tej volt. Egy Ford és egy Opel teherautó hordta naponta, egyik este ment, a másik hajnalban. Vitték a kannás tejet, pasztőrözött tejet, joghurtot, kakaót, tejszínt stb. A fejési átlag már a 30-as években 4200 liter volt. Istállóátlag a vöröstarka állománytól. Ez még ma sem lebecsülendő. A végpusztuláskor több mint 400 db számos szarvasmarha, köztük 44 db gyönyörű magyar ökör, 28 db ló, 16 db 1-3 éves csikó, 81 db vemhes anyasertés, 600 db beállítani való süldő, hízó stb. Tele lucernával a pajta, szénakazlak….
(Böhm Julián őrnagyot kisérve)…a séta a Bethlen-istállóban ért véget. Ott volt egy 24 férő


helyes külön kis istálló, ahol mindig bikákat hizlaltunk. Nagyon szépek voltak, akkor már 6-10 mázsásak. [Böhm a Szabad Európa Rádió Bell ezredeseként vált ismertté – d.cs.]…
…(Az örsi határról is röviden) Három vármegye sarkába szorult gyöngyszem volt, ma is az. Volt ott minden fajta talaj, de a terület legmagasabb pontján is a cukorrépa és a búza kitűnő termést adott. Cukorrépát, mint kényes növényt, csak hasonlításként írtam. Az 1944. év termése nagyon gazdag volt. Magyarholdban számoltunk akkor [= 0,43 ha]. Az 50 holdas Góré-táblán mag-lenünk volt vetve: 450 mázsa volt rajta, ami még mai viszonylatban is túl soknak mondható. Sok volt az állat, sok volt a takarmány, sok volt a trágya. Egyik a másikba kapcsolódott, így alakult ki a jó termés.

Hanák Ödön egykori gazdatiszt Szentkláray-családhoz írt 1989. évi leveléből:

Küldök egy kis ízelítőt a kedves fiataluraknak, hogy lássák, milyen volt a régi aratás. Amit itt


aratnak: tavaszi árpa, lucernával van vetve. Lehet látni a rengeteg kévét, szinte egymást érik. 33 pár arató vágja. Egy kévesort három kaszás épít, 11 kévesor látható utánuk. Majd ott látható az aratógazda mellett Dékány Sasuka, s Edit kislányom. Távol diófákat látni. Jobbról az allén túl a csőszház, ezt nem lehet látni. Ezt neveztük Felsőgóré táblának. Ez volt a legdombosabb táblánk. 50 hold igen jó kaszás volt…
Én 1944 decemberében át bírtam menteni a németektől az összes állatállományt: 349 db szarvasmarhát….
Annak a birtoknak a felső része az Úsztatói Forráskúttól az úsztatói réten keresztül a felsőörsi utat is keresztül szelve a laposon és diófasoron végig a Molnár Laci féle tanyáig drótkerítéssel van elkerítve, azon belül gyümölccsel van telepítve. Ez a terület az erdőn kívül 350 hold. Az erdő kb. 22 hold. Kitűnő földek. Még most is sajnálom az erdőszélen lévő 70 holdas táblát…


Azt a birtokot is a sertések hozták, pedig annakidején az a lassú fejlődésű mangalica volt…
Volt 31 pár arató, 40 summás, négyhónapos idényre. Voltak még állandó majori napszámosok, átlag 8-10-en naponta. Volt 11 négyes ökörfogat, 10 pár igásló, és egy pár tejes-fogat…
Ott maradt 340 db szarvasmarha, 30 db ló és csikó, 1000 db körül sertés, süldő…
1990. április 4.-én leszek 87 éves… Albertírsa, 1989. december 15.

*


A második Világháború után a kommunisták erősödő hatalmával fokozatosan vették el a földet a Mehlschmidt családtól, 150, majd 50 holdat hagyva meg. A háború után Mehlschmidt Ferenc és Dr. Szentkláray Emil családjával Alsóörsön lakott, de végül is 1950-ben menekülni kényszerültek. Megkezdődött a termelőszövetkezetek rablógazdálkodása, a kastélyt lerontották, a park elvadult és a puszta elnéptelenedett.
A rendszerváltás után 1992-től a kárpótlás során az elveszett szántóterületnek mintegy 45 %-át, összesen 200 hektárt sikerült a család tulajdonába visszaszerezni, amely táblák az eredeti birtokkal csak kis részben azonos területen, de zömmel ugyanazon Kígyós patak völgyhajlatában fekszenek. Értékük 4513 AK.


Alsóörs puszta 2002-ben:

A kastély falainak maradványa,
a kerti basen, és a felvezető hársfasor
egyik kiskapujának pillérei.


MEHLSCHMIDT VAGYONKEZELŐ KFT. BUDAPEST, XI. ORMAY NORBERT U. 14.
Faluszépítő Bizottság Szabó Zoltán elnök úr,
és ezúton: Hammer Mátyás polgármester úrnak is

2000. november 29.

Mány, Zrínyi utca 12.
2065

Tisztelt Elnök Úr !
Tisztelt Polgármester Úr !

A mányi hadtörténeti adatokra vonatkozó júniusi levélváltásunk után csak mostanra sikerült hozzájutnom ismét a korábban már felületesen átolvasott könyvekhez. A kivonatos másolatokat mellékelem.
1. tétel:
Az ostromlott Budai várból 1945.-ben
kitörők egyetlen jelentős maradványa Mány határában Alsóörs pusztán jutott át a szovjet hadsereg gyűrűjén.
A február 14.-én hajnalban átjutott 6 - 700 németet néhány csatlakozó magyar katonával együtt H. Wolff alezredes vezette célba.
Erről a témáról Ungváry Krisztián: Budapest ostroma c. könyvből szereztem adatokat (Corvina 1998.). Mellékelem a könyv 197, 198-199, és 210-211 oldalainak másolatát, továbbá a 14. térképet A kitörés útvonala Buda és a front között címűt.
Sajnos a szerző alaptérképként igen régi térképet használt, amely az események idejéhez képest is elavult állapotot tükröz, de azért a beazonosítás elvégezhető. A Wolff-csoport frontotérésének helyét jelző nyíl AlsóÖrs (térképi nyomdahibásan:
Aör psz.) pusztára mutat. A térkép felnagyított részletén zöld vonallal jelöltem.
Ugyanezen a lapon piros karikával jelöltem a 2. tételre vonatkozó helyet. A két esemény egymással összhangban van.
2. tétel:
Az ostromlott Budai várból 1945.-ben
kitörők egyetlen kis magyar katonai egysége Mány határában jutott át a szovjet hadsereg gyűrűjén. Ez a hely pontosan megjelölhető.
Erről a témáról Józsa Béla: Egyetemisták az ostromgyűrűben A Magyar Királyi I. Honvéd Egyetemi Rohamzászlóalj története 1944. októberétől 1945. február 14-ig c. könyvben jutottam adatokhoz (Budapest, 1999. Történelmi Hagyományőrző és Hadisírgondozó Alapítvány ). Mellékelem 2-2 példányban a könyv 166-167, 170-171. oldalain Kokovay Gyula elbeszélését a február 13. és 14. nap történéseiről. A szerző egy 1940-ben készült térképre rajzolta be az azonosított kitörési útvonalat bizonyára a szerencsés túlélő személyes közreműködésével, akit kb. egy évvel ezelőtt egy tv műsorban is megkérdeztek.
A térképen 1-18 jelű karikák teremtenek kapcsolatot az elbeszélés történései és helyszínéi között a 186 - 187 oldalakon leírt magyarázatok szerint. A 18 -as karika jelzi a német katonákkal való találkozást, tehát a célba érést. Ezt a részletet felnagyítottam 1 : 22 000 méretarányra ami megközelíti az 1969. évi katonai térkép 1 : 25 000 méretarányát. (Ez utóbbi térkép részletet már júniusban is megküldtem.).
Ez a katonai térkép elég régi ahhoz, hogy az 1945. évi állapot még felismerhető legyen rajta. A Strázsahegyalján haladó fasoros utat (az un. Urak útja folytatása ? ) még feltünteti. Ez határolta a kivágott barackos szélét. Minden térképen kétségtelenül azonosítható a Strázsa hegy 265 m magassági pontja. A két térképen a magassági pontokat fedésbe helyezve a 18 jelű karika pontosan megfelel a másik térképre rajzolt karikának, tehát
a találkozási pont ott volt ! Az elbeszélés egyéb körülményei felismerhetők: patak ( = Kígyós p.), híd ( = 163,9), ritkás fa- és bokorsor ( = az Urak útja É-i oldalán jel ), az enyhén lejtős útszakasz hossza a patakot kísérő útig 500 m, és további 100 m a patakig. Más hadműveleti térképen is aznap a frontvonal azon a szakaszon pontosan a Kígyós pataknál húzódott (Ungváry 14. térképe ).
A második témára vonatkozó dokumentumokat 2 sorozatban küldöm meg tanulmányozás végett. Ennél kimerítőbb adatokkal nem szolgálhatok, mert csak egyszerű érdeklődés vezetett, és ebben a tudományban nem vagyok igazán járatos. A szerzők bizonyára elérhetők, esetleg vélemény kérhető tőlük. A Történelmi Hagyományőrző és Hadisírgondozó Alapítvány postacíme: 1428 Budapest, pf.: 72., telefonja: 06 30 948-69-48 Az adatok felhasználásánál a szerzői jogra tekintettel kell lenni.
A vonatkozó terület kataszteri helyszínrajzát mellékelem. Az egykori fasoros útnak 010/20 hrsz-a van, a kísérő földrészlet Dr. Szentklárayné tulajdona (hrsz 010/14, 1.9319 ha).
Mementóként a Strázsa hegyi kőbányából egy 2-3 tonnás természetes formájú kőtömböt képzelnék el a földutak kereszteződésénél. Rajta kis csiszolt felületre róva:
1945. február 14. Köréje 6 x 6 m -re 4 db emlékfát ültetve. Esetleg egy harangláb is, amelyhez a megemlékezés alkalmával harangot lehet vinni és megszólaltatni. Ezzel természetesen nem kívánok beleszólni a falu döntésébe.
A szükséges területnek a nevezett célra történő felhasználásához a tulajdonos minden bizonnyal hozzájárul.
A hivatkozott könyveket csak kölcsönkaptam, ezért nem küldhetem el, de ha megvalósításra fordul a falu szándéka, akkor ismét elkérhetem. Tájékozódásom szerint az Ungváry könyv kifogyott, és Józsa Béla könyve könyvkereskedelmi forgalomba nem is került.
Üdvözlettel a Mehlschmidt család nevében is
(Dékány Csaba)

Történelmi Vitézi rend. Meghívó.

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját hagyománnyá váló ünnepségünkre, amelyen megemlékezünk a doni harcokban hősi halált halt Mányról bevonult katonákról, valamint a budapesti ostromgyűrűt áttörő Mány községig eljutott magyar katonákról. A kitörés emlékkövénél a Mehlschmidt család által készíttetett harang kerül felszentelésre. A megemlékezés ideje és helye 2008. 02. 09. szombat de. 10:00, Mány… Koszorúzott a Mehlschmidt család nevében Dékány Panni, a harangot megszólaltatta Dékány Edit. Részvettek: Dr. Szentkláray Ferenc, Szentkláray Máté, Judit és Blanka. Dékány Sándor és Judit dr., Dékány Csaba, Dékány Tamás, Szerényi Róbert, fényképezett Szerényi Márk. Dr. Horn András.Módosítás: 2008 márc. 31.
2009-06-11
2009-10-23